Мне подарили

08:58 17.01.2017
Фотография
ТЕМА ЛІДЕРСТВА ОСТАННІМ ЧАСОМ Є ДУЖЕ ПОПУЛЯРНОЮ В УКРАЇНІ ЗОКРЕМА ТА В СВІТІ В ЦІЛОМУ.
ОДНАК, ПРИ ВСІЙ ПОПУЛЯРНОСТІ ЦІЄЇ ТЕМИ, ІСНУЄ ВЕЛИКА КІЛЬКІСТЬ РОЗБІЖНОСТЕЙ В РОЗУМІННІ ТОГО, ЧИМ ЛІДЕРСТВО Є. НАПРИКЛАД, ДОСІ НЕ ІСНУЄ ЄДИНОЇ ПОЗИЦІЇ СЕРЕД ГУРУ СВІТОВОГО РІВНЯ ЩОДО ТОГО, ЯКА РІЗНИЦЯ МІЖ ЛІДЕРСТВОМ ТА МЕНЕДЖМЕНТОМ. ЦЕ, В СВОЮ ЧЕРГУ, ВПЛИВАЄ НА ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ, І, ЯКЩО ПО ТУ СТОРОНУ АТЛАНТИЧНОГО ОКЕАНУ РІЗНИЦЯ В ПРОПОЗИЦІЯХ ВСЕ Ж ТАКИ ВІДЧУВАЄТЬСЯ, ТО В УКРАЇНІ ПРОГРАМА З МЕНЕДЖМЕНТУ ВІД ПРОГРАМИ З ЛІДЕРСТВА МОЖЕ ВІДРІЗНЯТИСЯ ІНОДІ ЛИШЕ НАЗВОЮ.
ЩЕ СКЛАДНІШЕ ДАТИ ЯКЕСЬ УНІКАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ТОМУ, ЩО ТАКЕ ЛІДЕРСТВО ТА ХТО ТАКИЙ ЛІДЕР. БІЛЬШЕ ТОГО — ТАКА СИТУАЦІЯ Є ПРИРОДНЬОЮ, ОСКІЛЬКИ ФЕНОМЕН ЛІДЕРСТВА ТІСНО ПОВ`ЯЗАНИЙ З ОРГАНІЗАЦІЙНОЮ КУЛЬТУРОЮ НА МІКРО— ТА НАЦІОНАЛЬНОЮ КУЛЬТУРОЮ НА МАКРОРІВНЯХ. ОСКІЛЬКИ КУЛЬТУРИ ЗУСТРІЧАЮТЬСЯ РІЗНІ, ТО Й ІСНУЄ ПЕВНА КІЛЬКІСТЬ РОЗУМІНЬ, ЩО ТАКЕ ЛІДЕРСТВО.

ДАЛІ — БІЛЬШЕ. ЯКИМ ЧИНОМ МОЖНА ВИЗНАЧИТИ МЕЖІ ЛІДЕРСТВА? ЧИ МОЖУТЬ ЦЕ БУТИ, НАПРИКЛАД, КОМПЕТЕНЦІЇ? ТОБТО ВИЗНАЧАЄМО, ЩО ЛІДЕР МАЄ ВМІТИ РОБИТИ 1,2,3 ТА ВИКОРИСТОВУВАТИ ЦЕ В СВОЇЙ ПРАКТИЦІ. ЯКЩО ЛЮДИНА ВОЛОДІЄ ЦИМИ КОМПЕТЕНЦІЯМИ ТА ДЕМОНСТРУЄ ЇХ — ТО ВОНА Є КОМПЕТЕНТНИМ ЛІДЕРОМ? ПРАКТИКА ПОКАЗУЄ, ЩО ЦЬОГО ВЖЕ НЕДОСТАТНЬО, КОЛИ НА АРЕНУ ВИХОДЯТЬ, НАПРИКЛАД, ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЦІННОСТІ. ТАК, ДЕЯКІ КОМПАНІЇ НАЗИВАЮТЬ ПРОЯВ ЦІННОСТЕЙ СПІВРОБІТНИКАМИ В ПОВЕДІНЦІ «КОРПОРАТИВНИМИ КОМПЕТЕНЦІЯМИ», АЛЕ ЦЕ ТЕЖ НЕ ЗОВСІМ КОРЕКТНЕ ВИЗНАЧЕННЯ. ТО ЯК ОКРЕСЛИТИ ЛІДЕРА?
ВІДПОВІДДЮ НА ПИТАННЯ МОЖЕ СЛУГУВАТИ РЕЗУЛЬТАТ ДОСЛІДЖЕННЯ, ЯКЕ ПРОВОДИЛА ВЛІТКУ 2009 РОКУ МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНА ГРУПА ВЧЕНИХ З IVEY BUSINESS SCHOOL (CANADA), ЯКА ВИРІШИЛА ПОДИВИТИСЯ НА ЛІДЕРСЬКІ ЯКОСТІ В КОНТЕКСТІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ. А ЯКЩО БУТИ ЩЕ ТОЧНІШИМИ — ЧИ ЛІДЕРИ МОГЛИ ВПЛИНУТИ НА ВИНИКНЕННЯ КРИЗИ ТА ВАЖКІСТЬ ЇЇ НАСЛІДКІВ. (GANDZ, J., CROSSAN, M., SEIJTS, G. AND STEPHENSON, C. (2010). LEADERSHIP ON TRIAL: A MANIFESTO FOR LEADERSHIP DEVELOPMENT. LONDON, ON: THE RICHARD IVEY SCHOOL OF BUSINESS.)
10 ФОКУС-ГРУП ТА ВЕЛИКА КІЛЬКІСТЬ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ІНТЕРВ’Ю ТА ДИСКУСІЙ (ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ – 300 УЧАСНИКІВ ТОП-МЕНЕДЖЕРІВ З США, КАНАДИ, ЛОНДОНУ ТА ГОНГ-КОНГУ) ДОПОМОГЛИ ЗРОБИТИ НАСТУПНИЙ ВИСНОВОК: ЛІДЕРИ ДІЙСНО НЕГАТИВНО ВПЛИНУЛИ НА КРИЗУ ЧЕРЕЗ СВОЇ СЛАБКІ МІСЦЯ, ЯКІ МОЖНА ОБ’ЄДНАТИ В ТРИ ГРУПИ, А САМЕ:
 • СЛАБКІ КОМПЕТЕНЦІЇ, ОСОБЛИВО В ЧАСТИНІ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ;
 • ВІДСУТНІСТЬ «ЧЕСНОТ» — ПОЗИТИВНИХ РИС ХАРАКТЕРУ, МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ПЕВНИХ ЛІДЕРІВ;
 • І, НАРЕШТІ, – ВІДСУТНІСТЬ ВІДДАНОСТІ СПРАВІ ТА ПРАГНЕННЯ ДО ПРАВИЛЬНОГО ЛІДЕРСТВА – БАЖАННЯ РОБИТИ ВАЖКУ, СПРАВЖНЮ ТА РІШУЧУ РОБОТУ В УПРАВЛІННІ ВЕЛИКИМИ ТА СКЛАДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ, В ТОЙ ЖЕ ЧАС НЕ ЗАБУВАЮЧИ ПРО СВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕД СУСПІЛЬСТВОМ.
СЛАБКІ МІСЦЯ В ЗАЗНАЧЕНИХ ГРУПАХ СЛУГУВАЛИ КОРІННЯМ ДЛЯ ПРОБЛЕМ В ТАКИХ ПУНКТАХ ЯК: ПСИХОЛОГІЯ ЛІДЕРІВ, ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ДИЗАЙН, ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА, МОДЕЛІ КОМПЕНСАЦІЇ, КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ, СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, ЕТИКА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ, НАВЧАННЯ ТА РОЗВИТОК ЛІДЕРІВ ТОЩО.
ЦІ ВИСНОВКИ, В СВОЮ ЧЕРГУ, НАШТОВХНУЛИ НА СТВОРЕННЯ МОДЕЛІ, ЯКА СКЛАДАЄТЬСЯ З КОМПЕТЕНЦІЙ, ВІДДАНОСТІ ТА ОСОБИСТОСТІ ЛІДЕРА ТА ЙОГО/ЇЇ ХАРАКТЕРУ
Фотография
З КОМПЕТЕНЦІЯМИ ВСЕ БІЛЬШ-МЕНШ ЗРОЗУМІЛО, ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧИЛИСЯ ЇХ ВИМІРЮВАТИ ТА РОЗВИВАТИ. НАВІТЬ ВІДДАНІСТЬ СПРАВІ Є ЧАСТКОВО ЗНАЙОМИМ ДЛЯ БІЛЬШОСТІ ЕЙЧАРІВ ПОНЯТТЯМ ЗАВДЯКИ ЇХ РОБОТІ З КОЕФІЦІЄНТАМИ ЗАЛУЧЕННОСТІ. ОДНАК ПИТАННЯ ОСОБИСТОСТІ ТА ХАРАКТЕРУ ЛІДЕРА НЕ ВИХОДИЛО РАНІШЕ ЗА МЕЖІ ПСИХОЛОГІЇ, ЩО ЗАРАЗ ВИПРАВЛЯЄТЬСЯ РЯДОМ ДОСЛІДНИКІВ З БІЗНЕС-ШКІЛ НА ЗАХОДІ.

ОДНИМ З ПРИКЛАДІВ ТАКОГО ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЕ БУТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТАКИХ РИС ОСОБИСТОСТІ ТОП-МЕНЕДЖЕРІВ ЯК «ЦІЛІСНІСТЬ», «ХОРОБРІСТЬ», «ДАЛЕКОГЛЯДНІСТЬ» ТА «СОЦІАЛЬНИЙ ІНТЕЛЕКТ» НА РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ. (SOSIK, J. J., GENTRY, W. A. AND CHUN, J. U. (2012). ‘THE VALUE OF VIRTUE IN THE UPPER ECHELONS: A MULTISOURCE EXAMINATION OF EXECUTIVE CHARACTER STRENGTHS AND PERFORMANCE’. THE LEADERSHIP QUARTERLY, 23, 367-382.)

В РЕЗУЛЬТАТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИЯВИЛОСЯ, ЩО «ЦІЛІСНІСТЬ» — ОДИН З НАЙВАЖЛИВІШИХ ЕЛЕМЕНТІВ ОСОБИСТОСТІ, ЩО ВПЛИВАЄ НА ДОСЯГНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЛІДЕРАМИ ОРГАНІЗАЦІЙ. (ЦІЛІСНІСТЬ — ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗГІДНО ЦІННОСТЕЙ ТА МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИХ НОРМ, НАВІТЬ У ВАЖКИХ СИТУАЦІЯХ)

НАСТУПНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ, МЕТОЮ ЯКОГО БУЛО ПОРІВНЯТИ ВАЖЛИВІСТЬ ПЕВНИХ РИС ХАРАКТЕРУ У ТОП-МЕНЕДЖМЕНТУ ПОКАЗАЛО, ЩО В КЕРІВНИКІВ СЕРЕДНЬОЇ ЛАНКИ «ЦІЛІСНІСТЬ» ВЖЕ НЕ Є КЛЮЧОВОЮ РИСОЮ НЕОБХІДНОЮ ДЛЯ УСПІХУ, АЛЕ ТУТ НА СЕРЕДНІЙ ПЛАН ВИХОДИТЬ «СОЦІАЛЬНИЙ ІНТЕЛЕКТ» (GENTRY, W. A., CULLEN, K. L., SOSIK, J. J., CHUN, J. U., LEUPOLD, C. R., & TONIDANDEL, S. (2013). INTEGRITY’S PLACE AMONG THE CHARACTER STRENGTHS OF MIDDLE-LEVEL MANAGERS AND TOP-LEVEL EXECUTIVES. THE LEADERSHIP QUARTERLY, 24(3), 395–404.)

ЯКА ПРАКТИЧНА ЗНАЧИМІСТЬ ТАКИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ДЛЯ БІЗНЕСУ, НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, ДЕРЖАВНИХ СТРУКТУР, АРМІЇ, ТОЩО?

РОЗУМІЮЧИ ВЗАЄМОЗВ`ЯЗКИ МІЖ РІЗНИМИ РИСАМИ ХАРАКТЕРУ ЛІДЕРА, ЇХ ВПЛИВ НА ПРАКТИЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ, ПІДТВЕРДЖЕНІ НАУКОВИМИ ДОСЛІДЖЕННЯМИ, МИ ЗМОЖЕМО ФОРМУВАТИ АКТУАЛЬНІ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ЛІДЕРІВ. ЦІ ЛІДЕРИ, В СВОЮ ЧЕРГУ, ЗМОЖУТЬ БУТИ БІЛЬШ ЕФЕКТИВНИМИ У ПИТАННЯХ, НАПРИКЛАД, ЗАПОБІГАННЯ ТИХ САМИХ КРИЗ НА ОРГАНІЗАЦІЙНОМУ, НАЦІОНАЛЬНОМУ ТА ГЛОБАЛЬНОМУ РІВНЯХ.

НЕ ВСЕ МОЖНА ОПИСАТИ В ОБСЯГАХ ОДНІЄЇ СТАТТІ, ОДНАК, ЯКЩО РОБИТИ ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ З ЗАЗНАЧЕНИХ ВИЩЕ ТА ІНШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, МОЖНА ОКРЕСЛИТИ ТАКІ :

ХАРАКТЕР, РАЗОМ З КОМПЕТЕНЦІЯМИ ТА ВІДДАНІСТЮ ЛІДЕРІВ, МАЄ ВЕЛИКЕ ЗНАЧЕННЯ В СТАНОВЛЕННІ ТА РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙ РІЗНИХ РІВНЕЙ, МАСШТАБІВ ТА СЕКТОРІВ ЕКОНОМІКИ
СПРАВЕДЛИВИМ Є ТЕ, ЩО ПЕВНІ РИСИ ХАРАКТЕРУ ЗАКЛАДАЮТЬСЯ В ДИТИНСТВІ, АЛЕ ХАРАКТЕР МОЖЛИВО ТА ПОТРІБНО РОЗВИВАТИ В БУДЬ-ЯКОМУ ВІЦІ. БІЛЬШЕ ТОГО, ІСНУЄ НАБІР ІНСТРУМЕНТІВ ТА ПРИНЦИПІВ ДЛЯ РОЗВИТКУ ХАРАКТЕРУ ЛІДЕРА.
ХАРАКТЕР ТА ОСОБИСТІСТЬ ЛІДЕРІВ, ЯК І САМ ФЕНОМЕН ЛІДЕРСТВА, ПОТРЕБУЮТЬ ПОДАЛЬШОГО ДОСЛІДЖЕННЯ, З МЕТОЮ ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРІВ ГОТОВИХ ДО ВИКЛИКІВ МАЙБУТНЬОГО
13:17 22.09.2016
Андрій Крупко опубликовал запись в сообщество Наш мир

ЩАСЛИВІ ТА НЕЩАСЛИВІ ПРОФЕСІЇ....

Фотография
Британське дослідження дозволило визначити професії з кращими і гіршими показниками задоволеності життям.
Нове дослідження, опубліковане The Cabinet Office в Великобританії, показало, що професія в сфері духовенства асоціюється з найвищим рівнем задоволеності життям.
На другому місці в рейтингу щасливих професій виявилися топ-менеджери, керівники і високопоставлені чиновники, слідом за якими розташувалися керуючі і власники сільського господарства, секретарі компаній, професіонали контролю якості та працівники охорони здоров'я.
У свою чергу, найнещасливішими себе почувають працівники пабів і барів, а також працівники в сфері виробництва і обробки пластмаси — вони займають заключні рядки рейтингу.
Таким чином, дослідження показує, що добре оплачувані робочі місця асоціюються з високим рівнем задоволеності життям. Втім, з більш високим рівнем добробуту асоціюють не тільки високу зарплату, але і інші сприятливі фактори, такі як робота на свіжому повітрі і моральне задоволення.
Топ-10 найщасливіших професій:
 1. Священики та інші представники духовенства
 2. Керівник та посадові особи, топ-менеджери
 3. Керуючі і власники сільського господарства і садівництва
 4. Секретарі
 5. Фахівці з управління якістю
 6. Менеджери в сфері охорони здоров'я
 7. практикуючі лікарі
 8. фермери
 9. Керуючі і власники готелів
 10. Майстри по металу, електрики і електронщики
Топ-10 найбільш нещасливих професій :

 1. Працівники в сфері виробництва і обробки пластмаси
 2. Персонал барів і пабів
 3. Працівники в сфері догляду за людьми
 4. Асистенти в сфері спорту
 5. Продавці по телефону
 6. теслі
 7. Працівники в сфері промислового очищення
 8. колектори
 9. Прості працівники в сфері будівництва
 10. Власники і співробітники закладів, в яких дозволений продаж алкоголю

7381АК

Метки: дослідження, професії
20:07 19.06.2016
Андрій Крупко опубликовал запись в сообщество Наш мир

Робота,керівництво, персонал, розвиток..... кілька досліджень порталу rabota.ua

Изображение
Тільки в 46% компаній є програми розвитку персоналу
Багато роботодавців згадують про можливість кар'єрного росту та розвиток своїх співробітників. На жаль, не завжди під можливістю розвитку і просування роботодавці мають на увазі наявність системного підходу і різноманітних програм, орієнтованих на різні рівні і категорії співробітників компаній. Найчастіше під такою пафосною назвою роботодавці мають на увазі внутрішні курси для особливо дефіцитних категорій співробітників — короткострокові вступні інтенсиви і курси підвищення кваліфікації. Як правило, такі тренінги або курси проводяться для фахівців з продажу, кухарів, офіціантів, операторів контакт-центрів, охоронців і т.д. Набагато рідше всередині компаній існують навчальні центри або хоча б цілісні програми розвитку, що дозволяють кожному співробітнику не тільки розуміти свій нинішній рівень кваліфікації, а й чітко бачити курс необхідних занять, якщо він хоче рухатися вгору по кар'єрних сходах або просто більше заробляти.
........ запитали у ейчарів — яка ситуація з програмами розвитку персоналу в їхніх компаніях. Загальна ситуація не викликає ентузіазму — такі програми є тільки у 46% компаній-учасниць опитування.
Як не дивно, відсутність таких програм обумовлено не бюджетним дефіцитом. Незважаючи на певні труднощі, компанії готові виділити кошти на створення програм розвитку, але тільки 14% респондентів вказали на відсутність коштів як на головну причину відмови від програм розвитку. Перше місце і майже 40% відповідей — в компанії немає відповідальної людини. Чи означає це, що компанії просто не усвідомлюють важливість розвитку своїх співробітників або просто бояться, що навчені фахівці підуть до конкурентів, оскільки вважатимуть, що нинішній роботодавець їм банально недоплачує? Складне питання, і кожен роботодавець повинен чесно на нього відповісти.
Якщо ж програми розвитку в компанії є, наскільки вони доступні і на кого спрямовані? Наші учасники опитування в більшості своїй вказали, що вчать молодшу і середню ланки. Крім цього, багато уваги приділяється адаптації нових співробітників і стажуванням. Але тільки третина опитаних підкреслили, що навчають керівників, хоча переважна більшість роботодавців не задоволені професійним рівнем керівників, і їхні помилки дорожче обходяться компаніям.
Наступним важливим фактором оцінки програм розвитку є їх ефективність. На жаль, середню ефективність програм самі ейчари оцінили в 7 балів з 10. Тільки 23% оцінили програми в їхніх компаніях як «повністю ефективні» — поставили оцінки 9 або 10. Це означає необхідність вдосконалення програм — але чи готові ейчари «продати» це топ -менеджменту?

Відрадно, що більш ніж у половини опитаних програми розвитку носять системний, а не епізодичний характер, хоча перевага мінімальна — всього 2%.
Зрозуміло, що в двох третинах випадків відповідальним за програми розвитку є відділ персоналу. Ще в 40% випадків до програм підключаються керівники і тільки 14% опитаних включили в відповідальні за свій розвиток самих співробітників.
У тих компаній, які практикують системні програми розвитку персоналу, в більшості своїй є індивідуальні плани розвитку співробітників — цей факт підтвердили 77% компаній. При цьому 11% учасників опитування вказали, що розвиток персоналу здійснюється частково за рахунок самих співробітників. Втім, 77% роботодавців взяли фінансові тяготи розвитку персоналу повністю на свої плечі, але 31% компаній укладають з учасниками програм угоду про відшкодування частини або повної вартості коштів, витрачених на навчання фахівця, якщо той покидає компанію, не «відпрацювавши» вкладені в нього компанією засоби.
Що стосується учасників дослідження, в більшості своїй це українські компанії, що займаються виробництвом і дистрибуцією, як правило, середнього і невеликого розміру (до 250 осіб). Можливо, поточний розмір їх штату дозволяє залучати зовнішніх консультантів і закривати проблеми в розвитку більше ситуаційно, ніж системно, не втрачаючи загальної якості бізнес-процесів. Проте, гармонійний ріст і підвищення ефективності таких компаній неможливі без систематизації програм розвитку персоналу.

Изображение
36% компаній практикують звільнення за недотримання корпоративних правил
Сучасний менеджмент розглядає організаційну культуру як потужний стратегічний інструмент, що дозволяє орієнтувати всі підрозділи та працівників на загальні цілі. Існує кілька визначень організаційної (корпоративної) культури.

засвоєні і застосовуються членами організації цінності і норми, які визначають її поведінку;
атмосфера або соціальний клімат в організації;
домінуюча в організації система цінностей і стилів поведінки.
І одним з елементів корпоративної культури є групові норми — властиві групам стандарти і зразки, які регламентують поведінку їх членів.


........ опитування на тему — які обмеження і правила зараз є в компаніях. Понад півтисячі респондентів взяли участь в опитуванні і більше половина (57%) впевнені, що суворість правил і обмеження — це їх поточна ситуація
Найбільш популярною забороною в компаніях є заборона на розпивання спиртних напоїв — більше половини опитаних святкують всякі події поза офісами. На другому місці з 42% опинився жорсткий контроль робочого часу. Напевно це корисна міра для тих, хто має нормований робочий день або прив'язаний до жорсткого графіку — банки, магазини, салони і т.д. Наскільки доречна така твердість у інших бізнесах — питання відкрите і актуальне. На третьому місці з 36% — секретність заробітних плат і трохи трохи відстав (31%) обмеження на доступ до розважального контенту і сайтів типу соцмереж.
Що ж чекає злісних порушників корпоративних правил? Догана, прочуханка або щось серйозніше? Як показують результати опитування, в кожній третій компанії існує практика звільнення за порушення корпоративних заборон. 36 учасників опитування вказали на звільнення як на можливу каральну міру при недотриманні корпоративних обмежень.
Крім цього, існують системи штрафів і інших покарань — за більш дрібні порушення. Так що співробітникам, які працюють в компаніях з жорсткою корпоративною культурою доводиться і працювати, і відпочивати по годинах. І, крім цього, виконувати ще десятки приписів, що перетворюють творчу працю в монотонну рутину. Хто від цього виграє — потрібно вирішувати в кожному конкретному випадку. Іноді в компаніях, бажаючи припинити можливі зловживання, «з водою вихлюпують і дитину». Чи потрібно це?

Изображение
Надлишок влади без підвищення в посаді перетворює співробітників в «корпоративних самодурів».

Розширюючи повноваження рядових співробітників і не підвищуючи їх при цьому на посаді, керівництво компанії ризикує зіткнутися з неприємними наслідками, попереджають американські вчені. При всій ширині повноважень службовці незадоволені своїм низьким соціальним становищем:вони можуть використовувати наявну владу, щоб зривати зло на колегах і провокувати міжособистісні конфлікти.
Керівникам варто дотримуватися балансу між силою і статусом співробітників щоразу, коли їх наділяють більшою владою. До такого висновку дійшов професор Нір Халеві з Вищої школи бізнесу Стенфордського університету з групою колег з університетів Коламбії і Південної Каліфорнії. Висновки засновані на результатах п'яти різних експериментів, які досліджують взаємини в колективі людей з великою владою і низьким статусом. Дослідження було опубліковане в журналі Organization Science
Автори роботи приводять загальноприйняте визначення «влади» і «статусу»: люди з високим статусом викликають повагу і захоплення, тоді як наділені владою співробітники контролюють ресурси і впливають на результати. Щоб відчути різницю, можна порівняти посаду генерального директора, у якого є і влада, і статус — з посадою почесного професора, який наділений статусом, але фактично не має влади.
За даними дослідників, люди з високим становищем схильні ставитися до колег доброзичливо, незалежно від того, на якій сходинці корпоративної ієрархії ті знаходяться. А ось службовців з низьким статусом і великою владою, вчені віднесли до групи ризику: таким співробітникам часто не вистачає поваги поваги з боку колег, що знижує їхню самооцінку, погіршує відносини в колективі, призводить до міжособистісних конфліктів і підриває і без того недостатньо вагомий авторитет. «Влада без статусу стає токсичною», — стверджує професор Халеві. Він також зазначив, що джерелом проблем найчастіше стає зовсім не складний характер уповноваженого працівника, а його незавидна роль в компанії.
Керівникам, які хочуть уникнути подібних конфліктів у компанії, радять звернути увагу на співробітників, чий рівень компетенції вище їх службового становища, і зробити їх роль значнішою в очах колег — наприклад, підвищити на посаді або заохотити за внесок в успіх спільної справи. А співробітникам, яких обтяжує власна незначність, нагадують, що негатив і конфлікти тільки погіршать їхнє становище в колективі. Розумніше було б допомагати іншим і демонструвати свої знання і здібності — це більш конструктивний спосіб заслужити визнання колег і підвищити свій статус в компанії.
Метки: робота, дослідження, кар'єра
05:56 28.04.2016
Андрій Крупко опубликовал запись в сообщество Наш мир

Що може змусити звільнитися більшість українців

Практично всім нам доводилося шукати роботу і міняти її. Всього 4% з більш ніж півтори тисячі опитаних учасників жодного разу не міняли роботу. Решті 96% довелося випробовувати різні почуття при звільненні.
А що ж є найпопулярнішою причиною звільнення? Головний привід зміни місця роботи — низька зарплата: 57% учасників опитування основною причиною звільнення назвали низьку матеріальну винагороду. На жаль, не всі співробітники готові обговорювати підвищення заробітної плати зі своїм босом і ще менша кількість керівників, як вони вважають, готові йти на поводу у своїх підлеглих і додавати їм зарплату. Тому фахівці починають шукати іншу роботу.
Ще 48% готові звільнитися при відсутності професійного і кар'єрного зростання. На третьому місці — рутина, яка з'їдає задоволення від роботи. Ще 28% довели до звільнення негаразди в колективі, а 25% не стали миритися з перевантаженням на роботі і поганими умовами праці.
Изображение
.... багато в поточної діяльності залежить від безпосереднього керівника, що в його поведінці може змусити звільнитися його підлеглих. Лідерство розділили два «невміння» — невміння тримати себе в руках і ставити чіткі завдання. Більше половини опитаних готові писати заяву на звільнення, будучи в підпорядкуванні у таких керівників.
Оскільки шеф — це ще не весь колектив, як впливають відносини з колегами на рішення про звільнення. Одноосібним лідером по неприйняттю став непрофесіоналізм колег — кожен третій учасник опитування страждає від цього настільки, що готовий звільнитися. Трохи відстали від лідера такі неприємні речі як плітки і заздрість.
Як правило, будь-які негативні емоції ми у себе «викуповуємо» — багатьом відомо бажання купити шоколадку, щоб зняти стрес і підняти настрій. Скільки коштує зіпсований на роботі настрій? Скільки нам потрібно на новій роботі, щоб не шкодувати про зроблену зміну?

36% впевнено відповіли — в 2 рази більше. 23% вважають, що і перевищення в 1,5 рази досить, щоб змінити роботу. Серед учасників виявилося порівну (по 14%) тих, яким потрібно в три рази більше грошей, ніж зараз, і тих, яких грошима не переманиш. Ще 13% готові задовольнятися надбавкою в 30% до зарплати.
Тільки 18% опитаних пошкодували про те, що поміняли роботу. Можливо, разом з новим місцем роботи вони придбали ті приємності, про які навіть не думали, приймаючи пропозицію нового роботодавця. Або ретельно все зважили, приймаючи рішення про перехід.
Метки: дослідження, ринок праці
20:23 24.03.2016
Андрій Крупко опубликовал запись в сообщество Наш мир

УКРАЇНЦІ, ГРОШІ, ЗАРОБІТКИ... КІЛЬКА ДОСЛІДЖЕНЬ...

Власний бізнес або високооплачувана робота: які можливості розбагатіти бачать для себе українці
Структура витрат є показником рівня і якості життя населення. По тому, які блага може дозволити собі людина, а на чому змушена економити, можна судити про її матеріальну забезпеченність. І якщо в розвинених країнах на продукти харчування, предмети першої необхідності і комуналку представники середнього класу витрачають не більше 40% щомісячного доходу, то в Україні ці витрати часом досягають 80%. Зростання цін, інфляція і падіння рівня життя призводять до поступового зникнення в Україні середнього класу.
Двом з п'яти грошей вистачає тільки на їжу і предмети першої необхідності. Стільки ж, крім їжі та одягу, можуть дозволити собі покупку дрібної побутової техніки. У кожного сьомого є гроші на те, щоб купити будь-яку побутову техніку, меблі або зробити ремонт. Троє зі ста можуть здійснювати особливо великі витрати, такі як покупка автомобіля або нерухомості. І лише один зі ста відніс себе до числа тих, хто ні в чому собі не відмовляє.
Згідно з результатами опитування, матеріальне становище безпосередньо залежить від посади, яку займає офісний співробітник. Витрати лінійних фахівців і менеджерів середньої ланки рідко виходять за рамки покупки побутової техніки та ремонтів, в той час як топ-менеджери значно частіше купують автомобілі або нерухомість. Також вище відсоток топів серед тих, хто ні в чому собі не відмовляє.
Фотография
Дані були отримані в результаті опитування, проведеного Дослідницьким центром Міжнародного кадрового порталу hh.ua в лютому 2016 року.
Які варіанти для поліпшення фінансового становища представляються українцям найбільш реальними? Більшість мислять прагматично. На думку кожного другого, більше шансів розбагатіти у тих, хто зважився відкрити власний бізнес. Трохи менше половини вважають, що хороші гроші можна заробити, виїхавши за кордон, і ще третина впевнені, що високооплачувану роботу можна знайти в Україні.
Ті, хто не бажає працювати і добиватися успіхів своєю працею, покладаються на удачу. Кожен третій мріє опинитися в потрібному місці в потрібний час, кожен сьомий — вдало вийти заміж або одружитися, а кожен восьмий — виграти в лотерею. Кожен десятий упевнений, що заробити великі гроші в Україні чесним способом неможливо, тому єдиний варіант розбагатіти — піти на злочин. Ще 10% опитаних вірять в можливість отримати спадок і 5% — в ймовірність знайти скарб.
Фантазії не позичати — серед інших можливих способів розбагатіти пропонували: «стати депутатом», «мати доступ до держбюджету», «мати зв'язки і цінні знайомства», «стати висококласним фахівцем», «потрапити в один з правлячих мафіозних кланів »,« зрозуміти, як робляться гроші »,« вивчати шлях тих, хто вже розбагатів, і робити те ж саме ».

Фотография
На що українці готові витратити 100 000 грн (опитування сайту rabota.ua):
Кілька яскравих відповідей, що «вибиваються» з усіх. А ще відражають дещо незвичні смаки авторів — наприклад, один з них був готовий спустити свій виграш на жінок, а інший — на собак.
1. «На погашення всіх кредитів, щоб можна було почати свою справу без боргів».

2. «Я б відвела свою маму в салон краси і оновила їй гардероб».

3. «Купила б хлопцеві iPhone 6 або « докинула »б грошей на нову машину».

4. «Брата відправила б на відпочинок або подарувала гроші для початку свого бізнесу».

5. «Отримання освіти в області комп'ютерної графіки».

6. «Купівля повнокадрового фотоапарата».

7. Арифметичні варіанти:

— «10% на благодійність, 20% — депозит, 25% — на оздоровлення, 30% — на будівництво і ремонт, 10% — на подорож, 5% — хобі»;

— «70% — на благодійність, а 30% на себе»;

— «50% — інвестиції, 40% — ремонт квартири і 10% — подорожі, спорт»;

— «50% на свою мрію — автомобіль, 50% — на бізнес як стартовий капітал»;

8. «Лазерне відновлення зору».

9. «Вклав все до останньої копійки в себе. Курси мов, IT-курси, кулінарія, масажні курси, спортзал і правильне харчування ».

10. «Частина — на ремонт квартири, другу віддала б в азіатську організацію з утримання та догляду за лисицями».

11. «Інвестувала б в бізнес. Але так як я це не вмію робити, то другий варіант — купила б теплі речі собі і рідним (10%), частину відклала б на відпочинок (20%), а на решту суми купила б долари ».

12. «На еміграційну програму».

13. «На лікування мами або подорож».

14. «На подорожі, маму і навчання».

15. «Відновив б гардероб, скористався б послугами стоматолога і відновив зуби, частину витратив би на ремонт автомобіля, вклався б у свій маленький бізнес по тривимірному друку і лазерному різанню матеріалів».

16. «Пішла б на волонтерську програму за кордон, пройшла б освітні курси».

17. «Покупка квартири, допомогу близьким і рідним у зоні АТО».

18. «Спробувала б відкрити продуктовий магазин».

19. «Ремонт в будинку (і навколо будинку — у мене приватний будинок), новий комп'ютер, провів би високошвидкісний інтернет, змінив гардероб, купив машину, ходив би на концерти і в кіно».

20. «З'їздив б в кругосвітню подорож, щоб вибрати собі країну, в яку переїду на кошти, що залишилися».

21. «Частину відкласти, частину — дідусеві з бабусею на курорт і оздоровлення, ще частину — на оздоровлення мені і коханій».

22. «Частину на благодійність, а решта — на ремонт квартири або Власну справу».

23. «Частину відклала б на машину, а решту грошей вкладала б у дитину, англійську, басейн...».

Складна ситуація на ринку праці ось уже кілька років викликає у багатьох претендентів бажання спробувати щастя в іншій країні. Чи дійсно готові українці до переїзду.

Ставлення до переїзду
За результатами опитувань, існує досить стійка частка кандидатів, готових працевлаштуватися в інших країнах — вона становить близько 20%. Тобто кожен п'ятий здобувач розглядає варіант закордонного працевлаштування.
Фотография
​Що цікаво — в більш благополучні роки частка охочих покинути батьківщину зменшується. Наприклад, в 2009 році бажаючих виїхати було всього 16%, а в кризовому 2013 перевалила за 20%. У цьому році у нас зафіксовано середній рівень — 19%.

Хто готовий переїхати
Якщо говорити про п'ятірку професійних сфер-лідерів за кількістю охочих переїхати, лідерів виявилося два — це аграрії і топ-менеджери. Так, незважаючи на зростання і прогрес, агросфера все ще є проблематичною, якщо говорити про неї як про сферу праці зі стабільною і регулярною заробітною платою конкурентного рівня. За кордоном зарплати і рівень життя аграріїв знаходяться на зовсім іншому рівні, що і привертає інтерес українських фахівців.
Що стосується топ-менеджерів, ринок праці високооплачуваних управлінських вакансій скоротився, і ті кандидати, які вірять, що їх навички можуть бути затребувані в Європі, не проти «продатися» за кордоном. Тим більше, що заробітні плати топ-менеджерів, «прив'язані» до гривні, в результаті стрибків курсу гривні, неабияк «схудли».
Далі йдуть виробничники, будівельники і робочі спеціальності. Судячи по спектру вакансій, що пропонуються іноземними роботодавцями на , всі три професійних сфери зможуть легко знайти собі роботу — слюсарів, будівельників і просто різноробочих потребують і Польща, і Чехія, і навіть Канада з Ізраїлем.
Що стосується «аутсайдерів» — патріотами вітчизняного ринку праці стали бухгалтера, страховики та фахівці сфери торгівлі. Якщо говорити про п'ятірку, то туди додадуться ще банки і адміністративний персонал. Незважаючи на складності працевлаштування на ринку фінансових послуг, здобувачі не поспішають їхати.

Ситуація в регіонах
Найбільш налаштованими на переїзд традиційно є жителі областей, в яких складно з отриманням високооплачуваної і перспективної роботи — це Сумська, Кіровоградська, Чернігівська та Житомирська області. Не бажають нікуди переїжджати більшість жителів Одеси, Львова та Києва — саме ці три області замикають рейтинг.
Метки: гроші, дослідження, заробітки
11:23 12.03.2016

10 ГОДИН НА ДЕНЬ 4 ДНІ НА ТИЖДЕНЬ — РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТУ

Результати опитування і аналізу ефективності

Самооцінка ефективності зросла. Режим «10 робочих годин 4 дні на тиждень» і «не заходити в пошту, месенджери і соціалки до обіду», як їм здається більшості співробітників, підвищив їх ефективність майже в два рази. 75% вважають, що під час експерименту стали працювати краще, а 63% — що під час експерименту виконали більше завдань.
Подовжений робочий день впливає на харчування. 38% зауважили, що стали більше їсти на роботі, а 25% стали пити більше кави або чаю. Варто відзначити, що, працюючи в такому режимі, приходиш на роботу в 9 ранку, йдеш в 8 вечора і вечеряєш дома, в кращому випадку, ближче до 9 вечора — не корисне заняття. Хороший варіант — брати їжу на вечір з собою в офіс, або замовляти. До речі, 38% відзначили, що їх фінансові витрати зросли під час експерименту.
Менше відволікаєшся — більше задоволений собою. 38% опитаних хочуть і в майбутньому не включати до обіду месенджери і соціальні мережі, але мати можливість працювати з поштою. 100% хочуть назавжди відмовитися від соціальних мереж до обіду.
Одного місяця мало, щоб повністю змінити режим сну — вставати раніше легко, засипати раніше складно. В середньому, всі учасники експерименту стали спати на 1,5 години менше на робочу добу. При цьому 50% співробітників досипали цей час на вихідних (в середньому стали спати на 3 години більше), а другі 50% спали на вихідних стільки ж, скільки і до експерименту, тобто просто втратили десяток годин сну за місяць.
Повноцінний сон — здоровий вигляд. Лічильник «скільки людей сказали тобі, що ти став виглядати гірше» у одного співробітника показує 2, ще у одного 4, а у нашого рекордсмена — цілих 5 осіб.
Ще один вихідний, дійсно, корисний та важливий. Більше половини співробітників відзначили, що під час експерименту їм вдалося проводити більше часу з близькими, ніж в звичайний робочий місяць. Переважна більшість учасників експерименту за минулий місяць стали більше читати і більше дивитися фільмів. А 88% відзначили користь для особистих справ, яку дав ще один вільний день.
Довший день — простіше завдання. Переважна більшість відзначило, що завдяки експерименту їм вдалося зосередитися на великих завданнях, зосередитися і нарешті зробити їх.
Пів дня оффлайн ніяк не заважають взаємодії з іншими відділами. 88% не помітили абсолютно ніяких проблем, причиною яких могла стати відсутність в пошті / месенджерах до обіду. Всі важливі і термінові питання просто стали вирішуватися живим спілкуванням або телефонним дзвінком, а не повідомленням в Slack / Skype.
На 10 робочих годин енергії вистачає далеко не кожного. Для половини учасників експерименту найскладнішим періодом 10-годинного робочого дня став пізній вечір, тобто якраз останні 2 години роботи.
Цікавий факт. ... показник «кількість виконаних завдань в цьому місяці з поставленим в цьому місяці» (завдання поставили в лютому і виконали в лютому) і порівняв його з минулими місяцями. За час експерименту цей показник у 70% співробітників виріс майже в два рази (у декількох — ще більше).
Оцінка KPI, як я і очікував, не дала чіткої відповіді на питання «чи стали всі краще працювати». У мене відділ маркетингу, в якому є дизайнер, програміст, копірайтери, редактори, піарники і, власне, маркетологи. На жаль, роботу далеко не кожного з них можна оцінити простими цифрами та графіками. Зокрема, підсумки виконання багатьох завдань тягнуть за собою «довгий хвіст», тобто їх ефект повинен проявитися тільки через 3-5 місяців.
Загальна кількість виконаних завдань виросла за час експерименту. Але цей показник я ніде не враховую, оскільки кожна задача відрізняється , і складністю, і затратами часу, так що просте підвищення числа їх виконання не означає зовсім нічого.
Изображение
Мінуси, які варто було б врахувати
Такий експеримент показав би кращі результати, якби проводився не в лютому, а в липні, наприклад. Довгий світловий день, постійно відкриті вікна і взагалі літо — чиста енергія сама по собі. У лютому важко прокидатися рано, коли за вікном ще темно.
Як мінімум трьом учасникам експерименту доводилося поєднувати 10-годинний робочий день з іншими обов'язковими справами, зокрема, з різними освітніми курсами. Для чистоти експерименту всі його учасники повинні приїжджати на роботу з дому і з роботи йти також додому.


Висновки
Експеримент «вижив» (10 робочих годин на день) дійсно підвищив якість роботи відділу.
1.1. Виконано безліч «великих» завдань, до яких місяцями не доходили руки.
1.2. Всі стали приходити і йти приблизно в однаковий час.
1.3. Додатковий вихідний день в тижні дозволив вирішити багато дрібних побутових завдань і довше бути поруч з близькими.
1.4. Елемент тімбілдінга також дав свої позитивні плоди. Як не дивно, команда стала більш згуртованою завдяки спільним турботам. Забавним фактом стало і те, що наш відділ став набагато популярнішим серед інших співробітників компанії. Не минало жодного обіду на кухні, щоб когось не запитали «Ну, і як там ваш експеримент? Важко? А як вихідні проводиш? »
1.5. Однак працювати довго в такому режимі, судячи з усього, неможливо. Поки ми повертаємося до стандартного 8-годинного робочого дня, але це не означає, що в майбутньому не спробуємо ще якийсь новий варіант. До речі, учасники експерименту вже запропонували спробувати полегшений варіант «Вижив», а саме — 4 робочих дня по 9 годин і 1 робочий день по 4 години.
Експеримент з відмовою від використання месенджерів та соціальних мереж до обідньої перерви відтепер перетворюється в рекомендацію. Це не заборона і контролюватися виконання рекомендації ніяк не буде, але інші відділи будуть в курсі, що питання до нас варто або відкласти на другу половину дня, або задати їх за допомогою живого спілкування.
Всього один учасник експерименту на початку 4-го тижня задумавшись опустив свій телефон в стакан з водою. Вважаю це відмінним показником.
Метки: робота, Аналіз, дослідження, експеримент
11:19 12.03.2016

МАЛЕНЬКІ ХИТРОЩІ ДЛЯ ТИХ, ХТО ШУКАЄ РОБОТУ ТА СКІЛЬКИ ВИГОДИ РОБОТОДАВЦЮ, ЯКЩО ВИ ПРАЦЮЄТЕ СИДЯЧИ НА ПЛЯЖІ

1. Якщо ви шукаєте нову роботу, паралельно працюючи
Дрес-код на поточній роботі і на співбесіді часто може не збігатися. Мова не про те, щоб одягатися «пристойно» постійно, а в правилах і звичкою.

Тому, якщо ви ще працюєте, але вже ходите на співбесіди і приховуєте це від своєї компанії, візьміть в день співбесіди «змінний одяг». Простіше простого визначити нелояльного співробітника, який з ранку відпросився до лікаря або на ранок в дитячий садок, а потім прийшов на роботу в білій сорочці або нетипово для офісу, красивому платті.

Саме поєднання — не було півдня і в нетипово парадному одязі прийшов — видасть вас керівнику. Переодягніться перед поверненням з співбесіди на поточну роботу в звичний одяг, і все пройде непомітно.

2. Якщо вам запропонували каву / чай на співбесіді
Приходячи на співбесіду, від пропозиції HR-а «Кава, чай?» НІКОЛИ не відмовляйтеся, навіть якщо зовсім не хочете пити. По тому, як буде організована подача вам напою, ви зможете багато чого довідатися про процеси всередині компанії, а якщо пощастить, то і про корпоративну культуру:

Якщо метушиться сам ейчар, дзвонить якимось людям, все затримується більш ніж на 10 хвилин, приносить не той напій або він холодний — найімовірніше, всі процеси в компанії не збудовані;
якщо все відбувається чітко і протягом 5-10 хвилин — все в компанії з процесами побудовано;
якщо запропонували зробити самому — в компанії здорове делегування обов'язків, повноважень і відповідальності.
Ну а в якій компанії вам краще: з побудованими чи ні процесами — це вже вам вирішувати
Порада відноситься тільки до тих випадків, коли ейчар сам пропонує напій. Якщо не пропонує, а ви попросили, суєта може бути від іншого: процес побудований, але до ейчара він не відноситься (наприклад, в обов'язки секретарів не входить обслуговування переговорів цього рівня).

Він також не працює, якщо у вас співбесіду призначено поза робочим часом секретарів.

3. Якщо потрібно час на обдумування складного питання, і у вас є окуляри
Бувають питання, які ставлять в безвихідь і потрібно подумати. Тут щастить тим, хто носить окуляри.

Якщо на співбесіді вам задали складне або неприємне питання, і відповідь треба обдумати, а показати цього не хочеться, зніміть окуляри і протріть їх. Чомусь психологічно всі співрозмовники (не тільки ейчари) вважають ті моменти, поки хтось протирає окуляри «неробочими» (ну типу як би людина чхає), і не вимагають в цей момент від неї ніяких розумних дій і розмов.

Це дозволить вам спокійно обдумати відповідь, не отримавши репутацію «гальма». Але за одну співбесіду цей прийом більше разу застосовувати буде дивно. Якщо питання виявилося занадто складним, спробуйте на практиці прийом «універсальна відповідь на несподіване запитання рекрутера».
Изображение
Українські роботодавці все активніше звільняють офіси від співробітників, переводячи їх на віддалений режим роботи. До 2017 р в такому режимі буде працювати більше 10% білих комірців країни, що дозволить компаніям економити близько 3 млрд грн. на рік. До такого висновку прийшли дослідники — сервіс"Бітрікс24" і "ГФК Юкрейн", які спеціально вивчали цю тему (в опитуванні брали участь понад тисячу компаній середнього, малого і великого бізнесу з усіх регіонів країни).

За їх даними, в 2015 р віддалених співробітників задіяли понад 20% українських підприємств. А самих фахівців, що працюють дистанційно, в Україні вже близько 7% від загального числа офісних службовців. Перехід на віддалену роботу тільки в минулому році заощадив роботодавцям 1.7 млрд грн, а це близько 17 тис. грн. на кожного співробітника.

Згідно з результатами дослідження, в найближчі два роки Україну чекає стрімке зростання дистанційної зайнятості, а частка фахівців, які працюють поза офісом, буде тільки збільшуватися. До 2017 р віртуальними робочими місцями обзаведеться не менше 35% вітчизняних компаній.

Це зростання відбудеться як за рахунок підприємств, які ще не використовують дистанційний формат роботи, так і за рахунок тих, хто задіє віддалених спіробітників частково.

На сьогоднішній день таких 25% і 46% відповідно.

Рівень проникнення дистанційної зайнятості в Україні становить 21%, з них основна маса компаній зосереджена в Києві — 33%. Найбільше віддалених співробітників задіяно в ритейлі, телекомунікаційній галузі, ІТ, промислових і будівельних компаніях.

Згідно з опитуванням більшість віддалених співробітників — це професіонали з високою кваліфікацією (78%) і вищою освітою (83%). При цьому серед тих, хто сидить в офісах, співробітників з високою кваліфікацією всього 58%.
Дослідники встановили основні причини зростання лояльності до віддалених співробітників:

їх високий професіоналізм і результативність без повсякденного контролю з боку роботодавця;

скорочення витрат на оренду, організацію робочого місця, на відрядження та ін.;

підвищення продуктивності праці за рахунок можливості роботи без відриву від виробництва під час відряджень, хвороби, виїздів на виробничі об'єкти;

розширені можливості для найму;

підвищення мобільності і оперативності, можливість більш гнучкого підходу до формування графіка роботи, що призводить до поліпшення якості обслуговування клієнтів.

Майже 90% керівників заявили про те, що дистанційна робота приносить відчутні економічні вигоди в розвитку підприємства. При цьому 14% оцінюють цей ефект як "сильний" і 48% як "середній".

Кожен співробітник, який перейшов на віддалену зайнятість і має все необхідне програмне забезпечення, буде економити компанії близько 17 тис. грн. на рік.

Основними джерелами економії є:

оснащення робочих місць офісним обладнанням та ПО (близько 10 тис. гривень на одного співробітника на рік)

оренда робочих місць (близько 7,2 тис. гривень на одного співробітника за рахунок вартості оренди робочого місця (≈ 4 кв.м) за ставкою близько 150 грн. / кв.м)

зниження витрат на оплату праці за рахунок розширення географії найму і оптимізації податків


Але у керівників компаній часто є і упереджене ставлення до дистанційної роботи. Найпоширеніший страх топ-менеджерів — порушення інформаційної безпеки компанії. Крім того, вони побоюються відсутності контролю робочого часу, втрат ефективних комунікацій всередині компанії, а також вважають, що є ризик втратити корпоративний дух, культуру і цінності.
Метки: робота, поради, дослідження, віддалені працівники
11:08 12.03.2016
Андрій Крупко опубликовал запись в сообщество Наш мир

1,3 МЛН — І ЦЕ ЛИШЕ ПОЧАТОК. ЕЛЕКТРОКАР КЛАСУ ЛЮКС

Изображение

В світі зареєстровано 1,3 млн електромобілів, і це лише початок


​Станом на кінець 2015 року в усьому світі було зареєстровано 1,3 млн електромобілів. Лідируючу позицію займає Китай. Минулого року кількість зареєстрованих «зелених» авто в країні збільшилася до 200 тис. одиниць, повідомляє Renew Economy.

При цьому кількість зареєстрованих електромобілів в усьому світі за 2015 рік становить 750 тис. одиниць.

Аналітики Bloomberg у свою чергу прогнозують, що до 2040 року на дорогах в усьому світі їздитимуть більше 40 млн електромобілів, що становитиме 35% від загальних продажів транспортних засобів. Така кількість авто дозволить скоротити споживання сирої нафти на 13 млн барелів в день.

Експерти зазначають, що зростання кількості «зелених» авто буде обумовлене в першу чергу зменшенням вартості батарей та розвитком технологій акумулювання електроенергії.

При цьому вже в найближчі 18 місяців експерти очікують збільшення середньої дальності поїздки на одному заряді. Так, електромобілі з акумуляторами ємністю 60 кВт⋅ч в середньому на одному заряді зможуть долати до 200 миль (321 км). Важливу роль у процес покращення цього показника відіграє запуск електромобілів Tesla Model 3 та Chevy Bolt.

До речі, на ринку США Tesla зайняла перше місце за кількістю проданих електромобілів. Минулого року компанія продала більше 42,7 тис. Tesla Model S, потіснивши японські моделі — Mitsubishi Outlander (продано трохи більше 41 тис.) та Nissan Leaf (40 тис.).

2015 рік також став першим роком, коли німецький автовиробник увійшов у список найбільш популярних електромобілів у світі. Мова йде про новинку BMWi3s (загалом минулого року було продано більше 36 тис. екземплярів).

Проте безперечним світовим лідером виступає Nissan Leaf. З 2010 року було продано 193,260 «зелених нісанів».


Изображение
Молода компанія Velantur Cars, яку називають «іспанською Tesla» у 2017 році обіцяє представити свій перший електромобіль класу люкс, передає motorglobe.org.
Velantur працює над своїм проектом останніх півроку. Вже створені два прототипи, які випробовуються на іспанських дорогах.

Преміум-електрокар завдовжки 4 метри, за словами розробників, здатний покрити 400 кілометрів пробігу на одному заряді літій-іонного акумулятора.
Трьохдверний кузов у стилі ретро нагадує класичний Morgan, з посадочною формулою 2+2, що абсолютно логічно для купе. Експерти стверджують, що при такому екстремальному нахилі лобового скла з салону буде нелегко розгледіти дорогу, але представлені фотографії говорять, що машина вже випробовується.

Поки не ясно, хто поставляє Velantur силову установку. Її потужність заявлена в 180 к.с., автори вважають, що до сотні їх машина розганятиметься за 8 секунд, але максимальна швидкість поки не обговорюється. Заявлено, що повної зарядки батарей, що триватиме близько півгодини, вистачатиме на 400 км шляху.
Деталі інтер'єру поки що невідомі. Компанія обіцяє цифрову приладову панель і сумісність з усіма відомими гаджетами.
Метки: дослідження, електромобілі, люксове авто
17:00 12.12.2015
Андрій Крупко опубликовал запись в сообщество Наш мир

Бездіяльність вбиває більше, ніж ожиріння

Изображение

Відсутність фізичних навантажень вбиває в два рази більше людей, ніж ожиріння. Такі результати 12-річного дослідження, в якому взяло участь більше 300 000 чоловік.
За твердженнями дослідників з Кембріджського університету, з бездіяльністю пов'язано близько 676000 смертельних випадків щорічно, тоді як від зайвої ваги — 337,000.

Навіть 20 хвилин швидкої ходьби в день можуть бути дуже корисними для здоров'я, стверджують експерти. Така вправа була б корисно для людей з будь-якою вагою.

Ожиріння і бездіяльність часто йдуть рука об руку.

Проте, відомо, що худі люди мають більш високий ризик отримання проблем зі здоров'ям, якщо вони неактивні. А у людей з ожирінням, але активних — здоров'я краще, ніж у тих, хто нічого не робить.

Ожиріння проти неактивності
Дослідники вивчили 334,161 європейців протягом 12 років. Вони оцінили рівень їх навантажень і розмір талії і фіксували кожну смерть.

«Найбільший ризик [при ранній смерті] був зафіксований у неактивних людей в такій послідовності: спершу у людей з нормальною вагою, з надмірною масою тіла та ожирінням,» розповідає один з дослідників, професор Ульф Еклунд.
Він стверджує, що якщо усунути бездіяльність в Європі, то це скоротить рівень смертності майже на 7,5%, або 676,000 смертей, а боротьба з ожирінням знизить смертність всього на 3,6%.

«Але я не думаю, що ми зможемо позбавиться від одного, не перемігши інше. Так як фізична активність одна з головних складових суспільної охорони здоров'я. » додав професор Еклунд. «Так ми можемо побороти серцеві захворювання, та й цукровий діабет, який частіше зустрічається у людей з ожирінням».

Люди повинні переглянути свій розпорядок дня і більше ходити пішки, приміром на роботу або замість вечірнього перегляду телевізора. Це може набагато поліпшити їх стан здоров'я.

А місто має забезпечити жителів пішохідними зонами і велосипедними доріжками, якщо хоче стати більш продуктивним.

Міста з фізично активними жителями — не тільки здоровіші, але й продуктивніші

Міста, жителі яких фізично активні, мають велику перевагу над суперниками з більш сидячим способом життя: у них не тільки здоровіше населення, але і краща економічна продуктивність, вище вартість майна і краща успішність у школі.
Світ стає все більш глобалізованим, конкурентним, мобільним і містам економічно вигідніше сприяти ході пішки, їзді на велосипеді і в громадському транспорті, а також збільшувати площі зелених зон і обмежувати використання автомобілів, стверджується узвіті Каліфорнійського університету.

У цій науковій розвідці були розглянуті більше 500 досліджень з 17 країн з метою виробити загальну картину впливу зростання фізичної активності на місто. Дослідники виявили, зокрема, що програми сприяння ходьбі пішки і їзди на велосипеді мають величезний вплив — наприклад, одне з досліджень у Великобританії показало, що місцева торгівля може зрости до 40% в районах, де більше людей ходять пішки.

В цілому, за висновками вчених, проекти щодо сприяння ході пішки і їзді на велосипеді приносили в середньому 13 фунтів стерлінгів (20 доларів) економічного прибутку на кожен вкладений фунт (півтора долара).

До посилення економіки призводять різні фактори, серед яких збільшення торговельного обороту місцевих магазинів, менше пробок на дорогах і зниження забруднення навколишнього середовища. Більш активні працівники в середньому беруть на тиждень менше вихідних на рік. Крім того, це приносить величезну широку користь для здоров'я населення в цілому.

За оцінками дослідження Кембриджського університету про вплив сидячого способу життя на здоров'я, опублікованого в цьому році, майже 700 тис. осіб на рік можуть помирати в Європі через брак фізичних навантажень.
А за оцінками в одній статті, яку також розглянула команда Каліфорнійського університету, інвестиції в схеми по сприянню їзді на велосипеді в американському місті Портленд могли б заощадити 12000000000 доларів до 2040 року через поліпшення здоров'я населення.
80-сторінкова стаття, узагальнює різні дослідження і пропонує лідерам міст ідеї про те, як зробити населення більш активним, виходить у світ перед конференцією на цю тему в Брістолі. Це англійське місто посилено сприяє активним способам пересування протягом останніх років і відноситься до дев'яти міст, які розглянуті в цьому звіті як приклади для наслідування для інших міст.
Один з координаторів Чад Спун, що досліджує активний спосіб життя в Каліфорнійському університеті, висловив сподівання, що звіт «відкриє очі лідерам уряду на численні важливі переваги організації міст так, щоб вони підтримували активний спосіб життя». Він додав: «Конкурентоспроможність міста залежить від активності населення. Дослідження чітко говорить про це: воно демонструє, як активне місто може приносити високі прибутки при низьких інвестиціях ».

У статті також перерахований ряд інших переваг переходу до активного способу життя. Наприклад, згадано дослідження, яке показує, що на вулицях, на яких немає рядів припаркованих машин, здійснюють значно менше злочинів; дослідження, згідно з яким активні учні схильні бути більш успішними в школах; а також дослідження, яке показує, що зростання фізичної активності покращує загальне психічне здоров'я і благополуччя.

Дослідники також пропонують ряд способів, через які лідери міст можуть допомагати в цьому процесі — наприклад, забезпечувати більше парків і відкритого простору; забезпечувати велосипедні доріжки і схеми оренди велосипедів; а також сприяти тому, щоб діти жили ближче до своїх школам.

7381АК

Метки: місто, дослідження, ожиріння, активність
20:11 31.10.2015
Андрій Крупко опубликовал запись в сообщество Наш мир

СПІВРОБІТНИК, ЩО ВМІЄ АТАПТУВАТИСЬ

Топ-5 найбільш затребуваних серед роботодавців професій включає фахівців з продажу, маркетологів, айтішників і адміністративний персонал. А ще ринку потрібні ті, хто тільки починає кар'єру
Изображение

ЩО ТАКЕ КРИЗА І НЕОБХІДНІСТЬ ШУКАТИ НОВЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ, ОЛЕКСІЙ СИДОРЧУК, АРХІТЕКТОР ЗІ СТАЖЕМ, ТЕПЕР ЗНАЄ З ОСОБИСТОГО ДОСВІДУ. СПАД УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ ВДАРИВ ПО ЗАБЕЗПЕЧЕНИХ КЛІЄНТАХ, ВІД ЯКИХ ЗАЛЕЖИТЬ ДОБРОБУТ ПРОЕКТУВАЛЬНИКІВ БУДІВЕЛЬ. СИДОРЧУК НЕ СТАВ ЧЕКАТИ, ДО ЧОГО ВСЕ ЦЕ ПРИЗВЕДЕ, І ВИРІШИВ ЗМІНИТИ ПРОФІЛЬ РОБОТИ — ТЕПЕР ВІН ОСВОЮЄ ДРУК УПАКОВКИ НА 3D-ПРИНТЕРІ. "ЗАРПЛАТА НЕ НАЙВИЩА, АЛЕ ЗАТЕ СТАБІЛЬНА. А В АРХІТЕКТОРІВ СЬОГОДНІ ПОСТІЙНІ ПЕРЕБОЇ ІЗ ЗАМОВЛЕННЯМИ ", — ПОЯСНЮЄ ВІН.

ЗМІНИ, ЧАСТИНОЮ ЯКИХ СТАВ СИДОРЧУК, НОСЯТЬ В УКРАЇНІ ГЛОБАЛЬНИЙ ХАРАКТЕР. КРИЗА, ЗА ДАНИМИ МІЖНАРОДНОГО КАДРОВОГО ПОРТАЛУ HEADHUNTER ЗА ТРЕТІЙ КВАРТАЛ ЦЬОГО РОКУ, ВИНІС НА ПІК ПОПИТУ З БОКУ РОБОТОДАВЦІВ ФАХІВЦІВ З ПРОДАЖУ (31% ВАКАНСІЙ).

МАЙЖЕ ВДВІЧІ РІДШЕ ШУКАЮТЬ ТИХ, ХТО ЛИШЕ ПОЧИНАЄ КАР'ЄРУ, — 18%. ПРИ ЦЬОМУ ОТРИМАНА ОСВІТА РОЛІ НЕ ГРАЄ.

ТАКОЖ ЧАСТО РОБОТОДАВЦЯМ ПОТРІБНІ І ФАХІВЦІ ЗІ СФЕРИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ.

ЗАВЕРШУЮТЬ ТОП-5 НАЙБІЛЬШ ЗАТРЕБУВАНИХ СПІВРОБІТНИКІВ МАРКЕТОЛОГИ, ФАХІВЦІ З PR ТА РЕКЛАМИ (10%) І АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПЕРСОНАЛ (7%).

У HEADHUNTER ВІДЗНАЧАЮТЬ, ЩО В ЦІЛОМУ ЗАРАЗ ВИРІС ПОПИТ НА ПРОДАВЦІВ І МОЛОДИХ ФАХІВЦІВ. ТАКОЖ ПРАКТИЧНО НЕ ЗМІНИЛАСЯ ПОТРЕБА В IT-ФАХІВЦЯХ. А ОСЬ ЮРИСТІВ ТА ЕКОНОМІСТІВ В П'ЯТІРЦІ ТОПОВИХ ВАКАНСІЙ НЕМАЄ.

КОРЕКЦІЯ ПОТРЕБ

ЮРИСТИ ДІЙСНО НИНІ НЕ В МОДІ. ІННА СОВСУН, ЗАСТУПНИК МІНІСТРА ОСВІТИ, ВИСТУПАЮЧИ В ЕФІРІ ГРОМАДСЬКОГО РАДІО, ЗАЯВИЛА: В НАЙБІЛЬШОМУ ЮРИДИЧНОМУ ВУЗІ КРАЇНИ — НАЦІОНАЛЬНІЙ ЮРИДИЧНІЙ АКАДЕМІЇ ІМ. ЯРОСЛАВА МУДРОГО — ДО КІНЦЯ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2014 НАВІТЬ ЗАЛИШИЛИСЯ ВІЛЬНІ БЮДЖЕТНІ МІСЦЯ.

І НЕВИПАДКОВО. "В УКРАЇНІ ДОСИТЬ БАГАТО ФАХІВЦІВ З ЮРИДИЧНОЮ ОСВІТОЮ. АЛЕ НЕ ВИСТАЧАЄ ТИХ, ХТО ДОБРЕ ЗНАЄ ІНОЗЕМНУ МОВУ, МАЄ ДОДАТКОВУ ЗАРУБІЖНУ ОСВІТА І ГОТОВИЙ СТАРАННО ПРАЦЮВАТИ ", — ПОЯСНЮЄ ВІКТОРІЯ БІЛАН, HR-ДИРЕКТОР МІЖНАРОДНОЇ ЮРИДИЧНОЇ ГРУПИ ASTAPOV LAWYERS.

АЙТІШНИКАМ ПОЩАСТИЛО БІЛЬШЕ — В ЇХ ПОСЛУГАХ ВСЕ ЩЕ Є ПОТРЕБА. АЛЕ І ЦЯ БЛАГОПОЛУЧНА СФЕРА ВИЯВИЛАСЯ СХИЛЬНА ДО КРИЗИ, А ЗНАЧИТЬ — ДО ЗМІН.

ПІСЛЯ ВИКЛИКАНОГО ВІЙНОЮ ПАДІННЯ ЕКОНОМІКИ, ЩО СПРОВОКУВАВ ОБВАЛ КУРСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ВАЛЮТИ, IT-СПІВРОБІТНИКИ ОПИНИЛИСЯ НА ГРЕБЕНІ ХВИЛІ. ОСОБЛИВО ТІ, ХТО ПРАЦЮВАВ В АУТСОРСИНГУ, ТОБТО ПІД ЗАМОВЛЕННЯ ІНОЗЕМНИХ КОМПАНІЙ. І, ВІДПОВІДНО, ОТРИМУВАВ ОПЛАТУ В ДОЛАРАХ АБО ЄВРО.
ЇХ І БЕЗ ТОГО ВЕЛИКІ ЗА УКРАЇНСЬКИМИ МІРКАМИ ЗАРПЛАТИ В ГРИВНІ ЗБІЛЬШИЛИСЯ СПОЧАТКУ В ДВА, А ПОТІМ І В ТРИ РАЗИ. А ЦІНИ ПРИ ЦЬОМУ РОСЛИ НАБАГАТО ПОВІЛЬНІШЕ. ОСЬ ТОДІ БАГАТО І ВИРІШИЛИ ЗАЙНЯТИСЯ ПРОГРАМУВАННЯМ.

"РОБОТУ ПРОГРАМІСТА ОТРИМАТИ НЕСКЛАДНО. ВІДРАЗУ ЗАРОБЛЯТИ $ 2-3 ТИС. НЕ ВИЙДЕ, АЛЕ З ЧАСОМ ЦЕ МОЖЛИВО ", — РОЗПОВІДАЄ МАКСИМ ПОЛЬЩИ, ЩО ПРАЦЮЄ В СФЕРІ АУТСОРСИНГОВОГО ПРОГРАМУВАННЯ. ХОЧА ПО-СПРАВЖНЬОМУ ВИСОКІ ЗАРПЛАТИ, ЯК УТОЧНЮЄ ВІН, В ЦІЙ СФЕРІ МОЖУТЬ ОТРИМАТИ ТІЛЬКИ ТОПОВІ ФАХІВЦІ З ХОРОШИМ РІВНЕМ ЗНАННЯ МАТЕМАТИКИ.

НАПЛИВ НОВОЯВЛЕНИХ ФАХІВЦІВ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЗА РАХУНОК ЗВІЛЬНЕНИХ СПІВРОБІТНИКІВ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ, ЗАТОПИВ РИНОК, І ЦЕ НЕ МОГЛО НЕ ПОЗНАЧИТИСЯ НА ЗАРОБІТКАХ — ЧЕРЕЗ ЗРОСТАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ ВОНИ ПОЧАЛИ ЗНИЖУВАТИСЯ.

ВИСОКІ ДОХОДИ АУТСОРСЕРІВ ПРИВЕРНУЛИ НЕ ТІЛЬКИ НАТОВПИ НОВИХ ПРАЦІВНИКІВ, А Й ФІСКАЛЬНІ ОРГАНИ. ТІ СТАЛИ ЗАНАДТО ПРИСКІПЛИВО ПЕРЕВІРЯТИ IT-КОМПАНІЇ. У РЕЗУЛЬТАТІ ТІЛЬКИ ЗА ОСТАННІЙ МІСЯЦЬ КРАЇНУ ПОКИНУЛИ АБО ЗАЯВИЛИ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ПЕРЕЇЗДУ ВІДРАЗУ КІЛЬКА ФІРМ ПОДІБНОГО ПРОФІЛЮ.

ЇДУТЬ НЕ ДУЖЕ ДАЛЕКО — НАПРИКЛАД, ДО ПОЛЬЩІ. І СПРАВА НАВІТЬ НЕ В ТОМУ, ЩО ТАМ МОЖНА БІЛЬШЕ ЗАРОБИТИ. ЯК РОЗПОВІВ ПЕТРО КЛЕМЕНТОВСКІЙ, ПОМІЧНИК МЕРА НЕВЕЛИКОГО МІСТЕЧКА ЄЛЕНЯ-ГУРА В ПОЛЬСЬКІЙ СІЛЕЗІЇ, У НИХ НЕМАЄ НІЯКИХ ПІЛЬГ ДЛЯ ПРОГРАМІСТІВ. АЛЕ ВОНИ ВСЕ ОДНО ПРИЇЖДЖАЮТЬ. ТОМУ ЩО ТАМ ЗРОЗУМІЛІ УМОВИ РОБОТИ. КРІМ ТОГО, Є ГОРИ І МОЖНА ЗАЙМАТИСЯ ЕКСТРЕМАЛЬНИМИ ВИДАМИ СПОРТУ.

У РЕЗУЛЬТАТІ ПОПИТ НА АЙТІШНИКІВ В УКРАЇНІ ПОЧАВ ПРОСІДАТИ. І ЦЯ ТЕНДЕНЦІЯ ДАЛІ БУДЕ ЛИШЕ ПОСИЛЮВАТИСЯ.

НА ДУМКУ ЕКСПЕРТІВ З HEADHUNTER, В НАЙБЛИЖЧОМУ МАЙБУТНЬОМУ В IT-СФЕРІ БУДУТЬ ПОТРІБНІ НЕ ПРОСТО КОДЕРИ, А, НАПРИКЛАД, ДИЗАЙНЕРИ ВІРТУАЛЬНИХ СВІТІВ, ПРОЕКТУВАЛЬНИКИ НЕЙРОІНТЕРФЕЙСУ. АБО БІЛЬШ ПРИЗЕМЛЕНІ ПРОФЕСІЇ: МЕРЕЖЕВИЙ ЮРИСТ, ОРГАНІЗАТОР ІНТЕРНЕТ-СПІЛЬНОТИ, ФАХІВЕЦЬ З КІБЕРБЕЗПЕКИ.

АКТУАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ

НИНІШНЄ КРИЗОВЕ ЗРОСТАННЯ ПОТРЕБИ У ФАХІВЦЯХ З ПРОДАЖУ ДЛЯ ЕКСПЕРТІВ ВИГЛЯДАЄ ЛОГІЧНИМ — КОЛИ ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ПАДАЄ, САМЕ НА ПОДІБНИХ ПРАЦІВНИКІВ ПАДАЄ ДОДАТКОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ.

ПОПИТ ЖЕ НА МОЛОДИХ ФАХІВЦІВ, ЯКІ НЕ МАЮТЬ ДОСВІДУ РОБОТИ, ЩО ВИЯВЛЯЄТЬСЯ ОСТАННІМ ЧАСОМ, БАГАТО В ЧОМУ ПІДІГРІТИЙ АГРАРІЯМИ. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО НА СЬОГОДНІ СТАЛО В УКРАЇНІ НАЙБІЛЬШ ПЕРСПЕКТИВНИМ НАПРЯМКОМ ДЛЯ БІЗНЕСУ. АГРОСЕКТОР ЗРОСТАЄ, І ЙОМУ НЕ ВИСТАЧАЄ ПРАЦІВНИКІВ БУКВАЛЬНО ВСІХ ТИПІВ: АГРОНОМІВ, ВЕТЛІКАРІВ, ЗООТЕХНІКІВ.
ПРО ЦЕ ГОВОРИТЬ ОЛЕНА ДЯТЛОВА, HR-КОНСУЛЬТАНТ, ЩО ПРАЦЮВАЛА В ОДНІЙ З НАЙБІЛЬШИХ АГРОКОМПАНІЙ КРАЇНИ. СЬОГОДНІ ПОДІБНІ ПІДПРИЄМСТВА, ЗА ЇЇ СЛОВАМИ, ЗАЦІКАВЛЕНІ В МОЛОДИХ ФАХІВЦЯХ. ВОНИ ГОТОВІ БРАТИ ВИПУСКНИКІВ СПОЧАТКУ НА НЕВИСОКІ ЗАРПЛАТИ І НАВЧАТИ ЇХ ШЛЯХОМ НАСТАВНИЦТВА. ТОМУ ЩО ЗНАНЬ, ЯКІ ДАЮТЬ КОЛЕДЖІ ТА УНІВЕРСИТЕТИ, НЕ ВИСТАЧАЄ ДЛЯ РОБОТИ В РЕАЛЬНОМУ АГРОБІЗНЕСІ. А ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ ЧАСТО НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ СУЧАСНИМ ТЕХНОЛОГІЯМ.

ГОЛОВНЕ, НА ЩО ДИВЛЯТЬСЯ ПРЕДСТАВНИКИ СЛУЖБ ПЕРСОНАЛУ АГРОКОМПАНІЙ, — НАСКІЛЬКИ КАНДИДАТ ГОТОВИЙ ВЧИТИСЯ І МАЄ ПОТЕНЦІАЛ ДО РОЗВИТКУ. ВАЖЛИВА ТАКОЖ ГОТОВНІСТЬ ЗМІНИТИ ЗВИЧНИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ, МОБІЛЬНІСТЬ. НАПРИКЛАД, ПЕРЕЇХАТИ В ПОЛТАВСЬКУ ОБЛАСТЬ ЧИ ЗАХІДНУ УКРАЇНУ. ОТРИМАНІ У ВУЗІ ЗНАННЯ І ДИПЛОМ В ТАКОМУ ВИПАДКУ ВІДІГРАЮТЬ ДРУГОРЯДНУ РОЛЬ.

РИНОК ПРАЦІ ЧЕКАЮТЬ І ІНШІ ЗМІНИ. ЕКСПЕРТИ ПРОГНОЗУЮТЬ, ЩО В ОБСТАНОВЦІ ЗАГАЛЬНОЇ НАПРУГИ І СТРЕСУ ЗРОСТЕ ПОПИТ НА ТИХ, ХТО ЗМОЖЕ ПЕРЕДБАЧАТИ РИЗИКИ, — АНАЛІТИКІВ, БІЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТІВ.

ТАКОЖ КОРИСТУВАТИСЯ ПОПИТОМ БУДУТЬ КРЕАТИВНІ УПРАВЛІНЦІ. ПРЕДСТАВНИКИ ВЕЛИКОГО БІЗНЕСУ ВЖЕ ВІДЧУЛИ ПОТРЕБУ В ТАКИХ КАДРАХ. НАТАЛЯ ТРИФОНОВА, ДИРЕКТОР ПО РОБОТІ З ПЕРСОНАЛОМ КОМПАНІЇ ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНА, ВІДЗНАЧАЄ, ЩО ДЛЯ МОЛОДИХ ЛЮДЕЙ, ЯКІ ПОЧИНАЮТЬ СВОЮ КАР'ЄРУ СЬОГОДНІ, ХАРАКТЕРНО ПРОХОЛОДНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ТРАДИЦІЙНИХ ІНСТИТУТІВ — УРЯДУ АБО ВЕЛИКИХ КОРПОРАЦІЙ. АЛЕ САМЕ ЦЯ МОЛОДЬ Є НАЙБІЛЬШ АКТИВНОЮ І КРЕАТИВНОЮ ГРУПОЮ, А ЗНАЧИТЬ, МОЖЕ ПРИНЕСТИ ВЕЛИКИМ КОМПАНІЯМ МАКСИМАЛЬНУ КОРИСТЬ. ТОМУ ТАКИХ ХЛОПЦІВ ДОВОДИТЬСЯ ПЕРЕКОНУВАТИ, ЩО УПРАВЛІННЯ КОРПОРАЦІЄЮ МОЖЕ БУТИ НЕ МЕНШ ЦІКАВИМ, НІЖ ЯКИМ-НЕБУДЬ СТАРТАПОМ. ЗАРАДИ ЗАЛУЧЕННЯ ПОДІБНИХ КАДРІВ КОРПОРАЦІЇ, НАПРИКЛАД, МОЖУТЬ ДОЗВОЛИТИ ЇМ САМИМ АБО З ГРУПОЮ КОЛЕГ ЗАЙМАТИСЯ ЯКИМОСЬ СОЦІАЛЬНИМ ПРОЕКТОМ В ОДИН З РОБОЧИХ ДНІВ.

АЛЕ ГОЛОВНЕ, ЩО БУДУТЬ ЦІНУВАТИ РОБОТОДАВЦІ, — ЗДАТНІСТЬ АДАПТУВАТИСЯ. ЇЇ СТАНУТЬ ОЦІНЮВАТИ НА ПІДСТАВІ ТОГО, ЯК ЛЮДИНА ОСВОЮЄ НОВІ НАВИЧКИ І ВИКОНУЄ ПОСТАВЛЕНІ ЗАВДАННЯ. "РОБОТОДАВЕЦЬ ПОВИНЕН БАЧИТИ, ЩО ТИ РОЗВИВАЄШСЯ", — ГОВОРИТЬ РУСЛАНА БЕРЕЗОВСЬКА, КЕРІВНИК ЕКСПЕРТНО-АНАЛІТИЧНОГО ЦЕНТРУ HEADHAUNTER УКРАЇНИ.

7381АК

Метки: прогноз, дослідження, вибір, ринок праці
21:42 16.10.2015
Андрій Крупко опубликовал запись в сообщество Наш мир

Вимираючих професій зараз не так вже й мало.

ТЕХПІДТРИМКА. Колл-центри поступово витіснить роботизоване спілкування, професія оператора 15-20 років не протягне вже точно. Майбутнє за великим меню і почерговим натисканням кнопок для прослуховування інформації.
ШАХТАРІ. Ходити в забій з відбійним молотком не буде необхідності: підземні комбайни,що видобувають вугілля, вже не "космос". Навіть у планах розвитку на десятирічку найбільшої української енергокомпанії професія шахтаря не фігурує: тільки машини і людина,що керує ними із затишного кабінету.
ТРАНСПОРТ. Самоврядний автомобіль вже тестується на дорогах США. У метро Дубая немає машиністів, поїздами командують дистанційно. Завдання пілотів вже сьогодні обмежується прийомом команд від диспетчерів і запуском автопілота, який і доводить літак до мети.
ОФІС. Посади ресепшеніст та офіс-менеджера скасують. З системами доступу, прийомом дзвінків і фільтрацією відвідувачів цілком справляються розумні програми. Деякі українські компанії частково їх вже освоїли.
ЇДАЛЬНІ. Готуванням і подачею їжі займуться роботи. Ресторани, в яких, страви можна замовити, погортавши сторінки на планшеті, вже не новина. Без офіціантів та адміністраторів буде так: зайшов, потикав хвилину свій смартфон — і через п'ять хвилин під'їхало замовлення, яке ви відразу оплатили знову ж за допомогою гаджета.
БАНКИ. Через 10 років їх відділення геть зникнуть. Навіщо ходити до живих операціоністів, якщо документи, цифрові підписи будуть зберігатися в віртуальних базах, готівка піде в безнал і будь-який каприз можна буде виконати онлайн?
ЧИНОВНИКИ. Паперове діловодство — це кам'яний вік. Все йде до того, що навіть в Україні всякі копії паспортів, виписки і мокрі печатки підуть у небуття. Буде єдина база з усіма даними, а перекладальщики папірців зникнуть разом з ксерокопіями і факсами.
ВИРОБНИЦТВО. Конвеєри удосконалюються. В Україні завод-виноробня, де на величезний цех один лише контролер роботи автоматів та охоронець — вже реальність.
ПОСЛУГИ. Онлайн-сервіси, автоматизація ринку сильно видозмінять і скоротять чисельність трудівників сервісу, вважає співзасновник і CEO торгового центру в інтернеті Prom.ua Микола Палієнко. "Серед них — касири супермаркету, диспетчери таксі, складські робітники, торгові агенти та представники, турагенти", — перераховує він.
КІБЕРСІТІ-ФЕРМЕРИ
Королями балу, безсумнівно, в найближчі 10-20 років будуть відчувати себе айтішники. Однак і їм доведеться перебудуватися: якщо зараз черга стоїть за розробниками і геймерами, то вже років через п'ять ухил піде у бік дизайнерів віртуальних світів, проектувальників нейроінтерфейсів, цифрових лінгвістів, організаторів інтернет-спільнот, мережевих юристів і фахівців з кібербезпеки, вважають фахівці HeadHunter.
ІНЖЕНЕРИ. Обмежений запас природних багатств висуне на передній план технарів, трудящих у сфері альтернативних джерел енергії. Світу знадобляться архітектори енергонулевих будинків для проектування енергетично автономних будівель, будівельники "розумних" доріг, що створюють дорожнє покриття з датчиками контролю стану асфальту, наладчики енергомереж.
АГРО. Фермерам доведеться діяти спільно з екологами — забруднення навколишнього середовища на спад явно не піде. Щоб продукти харчування вирощувалися більш-менш їстівними, над ними будуть чаклувати фахівці з подолання екологічних катастроф, а щоб огірки-помідори могли успішно плодоносити в межі мегаполісів, з'являться урбаністи-екологи та сіті-фермери.
МЕДИЦИНА. Судячи з усього, на планеті будуть з'являтися нові штами вірусів — небезпечні захворювання позицій не здадуть. Незамінними стануть епідеміологи, на допомогу їм виникнуть вузькоспеціалізовані генетичні консультанти, молекулярні дієтологи, консультанти з здорової старості та проектувальники ПО для медобладнання. А на зміну сьогоднішнім психотерапевтам в майбутньому нестабільному світі прийдуть фахівці з сімейної траєкторії розвитку, медіатори соціальних конфліктів, бізнес-коучі та персональні бренд-менеджери.
Так, компанії вже полюють за професіоналами з досвідом і знаннями в суміжних областях. З таких співробітників формуються команди взаємодоповнюючих колег, яким по плечу будь-який проект. Починайте освоювати мови, основи менеджменту, маркетингу та фінансів і навіть основи IT: універсальність буде в ціні. Система освіти навряд чи зможе реагувати на настільки швидкі зміни, і вузи втратять монополію на знання: їх замінить безперервне самонавчання в процесі роботи. Часта зміна сфер діяльності — не порок, а гідність кандидата: вважається, що до 38-річного віку люди будуть освоювати до 10-14 професій.
Метки: люди, професія, Роботи, дослідження, Headhunter, фахівці, офіс, професії, диспетчери
14:52 10.09.2015
Андрій Крупко опубликовал запись в сообщество Наш мир

Тенденції серпня

Серпень — традиційний період застою на ринку праці. Не став винятком і цей рік. За даними Міжнародного кадрового порталу HeadHunter Україна, в цьому місяці було опубліковано на 14% більше вакансій і на 10% більше нових резюме в порівнянні з липнем. Для поточного стану економіки та ринку праці зокрема це досить хороші показники, що свідчать про відносну стабільність у цій сфері.
ТОП-регіонів за кількістю вакансій практично не змінюється. Лідирує столиця, друге місце за Дніпропетровськом, третє — Харків, четверте — Львів, п'яте — Одеса. А ось найбільш активно в порівнянні з минулим місяцем вакансії розміщували в Житомирській, Івано-Франківській, Сумській та Тернопільській областях. Найменш активними були роботодавці Києва. Столиця — єдиний регіон, де в цьому місяці вакансій було менше, ніж у попередньому. Незначну активність (всього на 3% більше вакансій) проявляли роботодавці Харківської, Херсонської та Вінницької областей. Найактивнішими при пошуку роботи були здобувачі Київської та Миколаївської областей (саме вони розмістили найбільшу кількість нових резюме в порівнянні з минулим місяцем).
Найбільша кількість вакансій в серпні пропонували фахівцям з продажу. Раптово останній літній місяць приніс багато пропозицій про роботу молодим фахівцям. Вперше за довгий час вакансії для них за кількістю перевищили пропозиції для програмістів. Збільшилася кількість пропозицій для кваліфікованих фахівців на виробництво. Також саме в цих проф. сферах спостерігається найвища динаміка в порівнянні з минулим місяцем. Раніше затребувані були маркетологи і адміністративний персонал.
Найбільш активними в серпні були молоді фахівці, програмісти, фахівці з продажу, фінансисти та виробничі фахівці. Саме вони склали ТОП-5 за кількістю нових резюме. У порівнянні з минулим місяцем збільшилася активність фахівців автобізнесу, фінансистів та економістів, журналістів і закупівельників. У цих проф. сферах спостерігається найбільша динаміка приросту нових резюме.
Високі зарплати. Яких кандидатів шукають роботодавці, що готові платити. У серпні ТОП-10 і ТОП-100 зарплат практично без змін, і лідирують в ньому традиційно програмісти. Проте варто зауважити, що збільшилася кількість пропозицій для керівників, особливо з досвідом роботи в інтернет-маркетингу і напрямах, так чи інакше пов'язаних з IT. Однією з найвищих зарплатних пропозицій у серпні була вакансія Chief Software Architect — Java. Пропонуючи зарплату 8 тис. дол., роботодавець шукає фахівця, який має профільну вищу освіту, досвід роботи з Cloud architecture і DevOps, не менш 8-ми років досвіду програмування на Java та інших близьких технологіях (eclipse, netbeans, hibernate, JPA, Spring). Професійне знання TDD, NoSQL (MongoDB or Cassandra), Relational DBs (MSSQL, MySQL, Oracle), SOA, EDA. Можливість вести складні дискусії на технічні теми, а переважно — наукове звання, гарне знання англійської.
Однак високі зарплати пропонують не тільки програмістам. Агропромисловий холдинг шукає директора заводу, пропонуючи зарплату від 55-ти тис. грн. Головна вимога: досвід роботи на виробничих майданчиках у харчовій галузі на позиціях головного інженера (обов'язково), технічного директора, директора виробництва — від 3-х років. А також знання організації виробничого планування, диспетчеризації виробництва, основ економіки, організаційної техніки, засобів механізації, оперативного обліку та регулювання процесу виробництва.
Міжнародний виробник гаджетів пропонує роботу фахівця з корпоративних продажів з зарплатою від 46 тис. грн. Компанія шукає фахівця з продажу, якого можна описати, як короля продажів, генія переконання і джедая комунікації, фахівця, який мріє вписати своє ім'я в історію маркетингу і продажів.
Компанія, що надає послуги в сфері E-Commerce та IT-Development, шукає національного менеджера проекту. Основні вимоги — вища освіта, володіння англійською мовою, успішний досвід керівництва інтернет-магазином з нуля, досвід створення команд і управління колективом. Зарплату роботодавець пропонує до 40 тис. грн.
Міжнародна інтернет-компанія для успішного проведення рекламних інтернет-кампаній шукає директора з маркетингу. Головні вимоги: досвід роботи в інтернет-маркетингу з контекстною рекламою від 4-х років; успішний досвід запуску і проведення рекламних кампаній (пошукових і медійних); впевнене володіння системами Google AdWords, Yandex.Direct, Google Analytics та / або Yandex Metrika, банерними мережами, розуміння основних принципів SEO. Зарплату компанія пропонує від 30 тис. грн.7381АК

Метки: зарплата, дослідження, вакансії, ринок праці
21:25 20.08.2015
Андрій Крупко опубликовал запись в сообщество Наш мир

Що в IT-шниках не так

У порівнянні з українським ринком праці в цілому, працівників галузі ІТ / телекому можна назвати щасливчиками, адже саме ця галузь є найбільш високооплачуваною. Більше того, через брак кадрів роботодавці створюють максимально привабливі умови праці, щоб привернути талановитих фахівців. Як показало дослідження Міжнародного кадрового порталу , саме айтішники демонструють найбільш високу задоволеність роботою, і, як наслідок, більш лояльні до свого роботодавця.

Програми мотивації співробітників, за підсумками опитування, є в 84% ІТ-компаній, що істотно більше, ніж в інших галузях. Вони давно стали звичною і невід'ємною частиною внутрішнього маркетингу, оскільки в умовах дефіциту кадрів, лояльність співробітників має величезну цінність. На відміну від ринку вцілому, ІТ-та телеком-компанії надають, в першу чергу, гнучкий графік роботи (44%). Вони також часто вдаються до засобів матеріальної мотивації співробітників: системі премій і бонусів (43%), а також перегляду заробітних плат (42%), причому останній трапляється значно частіше, ніж в інших галузях.
Крім цього, нематеріальні мотиваційні програми в даній галузі також популярні, і, особливо — програми навчання. У багатьох компаніях є внутрішні корпоративні програми навчання (36%), в деяких складається план індивідуального професійного розвитку (16%), а нерідко роботодавцем навіть оплачується підвищення кваліфікації співробітників (18%).
Також в даній галузі далеко не рідкість програми медичного страхування (32%) або страхування життя (8%), які більшість роботодавців на українському ринку праці навіть не збираються впроваджувати.
Тому, якщо казка й існує, її можна знайти в ІТ-компаніях.
Говорячи про ефективність мотиваційних програм, то більше 75% працівників відзначають їх ефективність. В основному підвищується особиста мотивація і ефективність роботи співробітників (49%), але також спостерігається позитивний вплив на атмосферу в компанії і клімат у колективі (28%). При цьому саме в ІТ-галузі мотиваційні програми найбільш ефективні.
Якщо запитати програмістів безпосередньо, що б їх мотивувало працювати краще, то їхні відповіді не будуть особливо відрізнятися від відповідей фахівців інших галузей. І, в першу чергу, поліпшити показники праці могла б перспектива додаткового доходу (підвищення зарплати, бонуси, премії) — це стимулювало б 66% працівників. Крім цього, для багатьох стимулом до роботи стануть цікаві завдання (54%), а також реальна можливість кар'єрного росту (39%). При цьому, програмістам аж ніяк не чуже бажання отримати визнання з боку колег і керівництва, що може стати хорошим стимулом до дії.
Тим не менш, знаходяться ті рідкісні співробітники, які самі визнають, що все одно працювати ефективніше не стануть ні за яких нововведеннь в компанії. Але таких небагато, всього 2%.
Останній рік став сильним випробуванням, як для роботодавців, так і для співробітників. Але стрімкий курс долара щодо гривні, який вдарив по гаманцях українських співробітників в цілому, позитивно відобразився на ІТ-фахівцях, збільшивши їх доходи і фінансові можливості.
Тому не дивно, що більшість працівників ІТ-галузі навіть не думають про звільнення з компанії, маючи не тільки відмінний дохід, але й різні «мотиваційним фішки» від роботодавця. У той же час, на ринку в цілому спостерігається протилежна ситуація: 44% працівників збираються найближчим часом змінювати місце роботи.
І якщо звичайного середньостатистичного працівника утримує від відходу з компанії страх опинитися безробітним і не знайти іншу роботу, то ІТ-спеціалісти залишаються в компанії, в першу чергу, завдяки хорошим стосункам у колективі і доброзичливій атмосфері в компанії. І тільки на другому місці для айтішників — відсутність іншої роботи поряд з уже наявною гарантованої зайнятістю (34%). Крім цього, саме айтішники можуть працювати в компанії, тільки насолоджуючись цікавими завданнями (24%). Також від написання заяви про звільнення утримують перспективи збільшення зарплати (21%) і професійні перспективи (16%), хороші стосунки з керівництвом (17%), і, крім іншого, гнучкий графік роботи (15%), яким можуть похвалитися в основному саме програмісти.
Тим не менш, кожного 5-го співробітника, що прийняв рішення звільнитися, нічим утримати в компанії вже не вдасться.
Коли для всіх працівників питання заробітної плати є ключовим, програмістів про зміну місця роботи змушують задуматися рутинні, нецікаві завдання і відсутність перспектив зростання. У порівнянні з іншими фахівцями, програмісти менше уваги приділяють заробітній платі, маючи найбільш оплачувану роботу. Тим не менше, їх також може підштовхнути до звільнення скорочення додаткових виплат (17%), а також «чорна» або «сіра» зарплата (19%).
Крім цього, задуматися про необхідність відходу з компанії можуть змусити регулярні переробки (21%) і погані відносини з керівництвом (18%), що, як і всім працівникам не додає ні любові до роботи, ні натхнення.
Таким чином, зараз для ІТ-фахівців існують найбільш виграшні умови, якщо розглядати ринок у цілому. Завдяки високій оплаті праці, продуманим мотиваційним програмах, програмісти демонструють найбільш високий рівень лояльності компанії порівняно з представниками інших галузей. З іншого боку, досконалості немає меж, і тому підвищення лояльності програмістів, яких на ринку ще дефіцит, цілком можливо. А для цього необхідно більше уваги приділяти донесенню інформації співробітникам про перспективи роботи в компаніях, нові можливості та критеріях оцінки їх роботи.7381АК

Метки: дослідження, мотивація, IT-шники
11:47 27.06.2015
Андрій Крупко опубликовал запись в сообщество Наш мир

10 фактів з психології

1. Ті, хто спить 6-7 годин, менше схильні до ризику передчасної смерті, ніж ті, хто спить по 8 годин. Але у сплячих менше 5 годин ночами в три рази частіше виникають психічні проблеми, ніж у тих, хто спить по 8-9 годин.
2. Нема для людини кращого звуку, ніж її вимовлене ім'я. Перше, що треба запам'ятовувати при знайомстві — ім'я. Не посаду, не професію, а ім'я. Це основне правило установки хороших відносин.
3. Щоб швидко заснути треба лягти на спину, витягнутися, розслабити все тіло. Закрити очі і під закритими повіками закотити зіниці наверх. Це нормальний стан очей під час сну. Прийнявши це положення, людина засинає швидко, легко і глибоко. Якщо вірити Віктору Суворову, цією методикою десятиліттями навчають співробітників ГРУ.
4. Психологи визначили, що жінці достатньо всього 45 секунд для того, щоб оцінити незнайомого чоловіка. З них 10 секунд вона будує загальне враження про фігуру, 8 секунд оцінює очі, 7 секунд дивиться на волосся, 10 секунд на губи і підборіддя, 5 секунд — на плечі. А останні 5 дивиться на обручку — якщо вона є.
5. Знання психології робить життя складніше, а застосування — простіше.
6. Кращим засобом від турбот, тривожності і стресу вчені з Оксфордського університету визнали читання, стверджуючи, що це заняття дає більш швидкий ефект на організм. Дивно, але цей спосіб набагато краще прийому алкоголю, набагато ефективніше прогулянки, чаювання або прослуховування музики.
7. Іноді нерозділена любов переростає в справжню одержимість і навіть загрожує психічними розладами. Такими, наприклад, як синдром Аделі. Синдром Аделі — це тривала хвороблива любовна одержимість іншою людиною, яка залишається без відповіді.
8. Проаналізувавши більше мільярда твітів, опублікованих під час великих спортивних змагань, вчені встановили, що чим «голосніше» і впевненіше заяви сперечальника, тим більше у нього шансів отримати перемогу в дискусії. Іншими словами, говоріть впевнено, навіть якщо знаєте, що неправі.
9. Якщо людина намагається щось пригадати, але при цьому продовжує дивитися вам в очі, будьте впевнені — вас обманюють.
10. Жінки відчувають себе коханим, спілкуючись лицем до лиця зі своїм партнером, чоловіки, навпаки, відчувають емоційну близькість у спілкуванні, коли вони працюють, грають, або розмовляють, сидячи поруч з партнеркою.
Метки: факти, психологія, дослідження
16:23 21.06.2015
Андрій Крупко опубликовал запись в сообщество Наш мир

Горіхи можуть позбавити нас від 5 смертельних хвороб

Нове комплексне дослідження підтверджує те, що ми постійно чуємо про горіхи: з'їдайте їх, навіть просто півжмені у день, і живіть довше.

Досліджень в області харчування і смертності так багато і вони так часто суперечать одне одному, що ми перестаємо приймати їх серйозно. Але коли з'являється дуже комплексне дослідження зі значними результатами, його важко не помітити.
У Нідерландах дослідження про користь горіхів триває не «кілька тижнів на 20 респондентах», воно триває з 1986 року і включає більше 120 тисяч голландських чоловіків і жінок.
Автори дослідження дійшли висновку, що чоловіки і жінки, які їдять принаймні 10 грам горіхів або арахісу в день — близько півжмені — мають менший ризик піддатися декільком основним причинам смерті в порівнянні з людьми, які не споживають горіхи або арахіс.
Результати показали, що зменшується ризик смертності від респіраторних захворювань, нейродегенеративних захворювань і діабету, а потім від раку і серцево-судинних захворювань.
Арахіс має такий же захисний ефект, що і горіхи, але, на жаль, арахісове масло не володіє такими властивостями.
Раніше азіатські та американські дослідження показали зв'язок між вживанням горіхів і арахісу та низьким ризиком серцево-судинних захворювань, але нове дослідження було дивовижним відкриттям. Як виявилося, горіхи також зменшують вірогідність смертності від раку, діабету, респіраторних та нейродегенеративних захворювань.
«Прекрасна новина полягає в тому, що істотно знизити ризик смертності можна навіть вживаючи 15 г горіхів або арахісу в день (половина жменьки). Збільшення обсягів споживання не було пов'язано з подальшим зниження ризику смертності », стверджує керівник проекту і епідеміолог професор Піт ван ден Брандт.
По суті, 15 грамів горіхів в день, це менше 100 калорій, від яких складно набрати вагу, і немає ніяких причин відмовляти собі в задоволенні, їсти півжмені горіхів щодняМетки: дослідження, горіхи, арахіс, здорове харчування
14:30 21.11.2013
Андрій Крупко опубликовал запись в сообщество Интересное для всех!

1,6 млрд користувачів по всьому світу

Згідно даним підрахунків маркетингової компанії eМarketer, на сьогодні біля 1,6 млрд чоловік користуються тими або іншими соціальними мережами. У компанії говорять, що користувачем соцмережі вони вважають людину, яка хоч би 1 раз на місяць заходить у власний аккаунт на відповідному ресурсі.

eМarketer відзначає, що за рік це число виросло на 14,2%, проте при збереженні наявних трендів до 2017 року цей показник зросте до 2,33 млрд чоловік. Найвище проникнення соцмереж зараз в Нідерландах — 63,5% інтернет-користувачів, далі слідує Норвегія — 63,3%, Швеція — 56,4%, Південна Корея — 54,4%, Данія — 53,3%, США 51,7% і Фінляндія — 51,3%. Також значна кількість користувачів соцмереж в Канаді (51,2%) і Великобританії (50,7%).

eМarketer відзначає, що 1,6 млрд чоловік — це зразково кожен п'ятий житель планети. При цьому компанія звертає увагу на те, що найвищі темпи зростання числа користувачів соцмереж наголошуються в Індії, де за рік їх число збільшилося на 37,4%, причому від загального числа жителів кількість користувачів в цій країні складає лише 7,7%.

http://slovo-motivator.webnode.com.ua/news/a1%2c6-mlrd-koristuvach%D1%96v-po-vsomu-sv%D1%96tu-/

Метки: соцмережі, дослідження, користувачі
13:09 13.11.2013

Компанії приховують 60% зламів систем безпеки

Тhe 2013 Data Breach Investigations Report провели анонімне опитування серед фахівців з інформаційної безпеки з приводу комп’ютерних атак, з якими стикались компанії. Виявилось, що майже 60% атак не розголошується.

В 2012 році було повідомлено про 621 спробу зламів систем безпеки, але виходячи з нової статистики їх реальна кількість може бути набагато більша.

Фахівці, що займаються питаннями інформаційної безпеки, головну причину вбачають в нехватці кваліфікованих працівників, яких можна було б взяти на роботу до ІБ-відділу. Також багато часу займає чистка від вірусів комп’ютерів топ-менеджерів, які заражаються різними шляхами.

* відвідування порнографічного сайту (40%)

* Перехід за посиланням у фітингових листах (56%)

* Дозвіл члену родини скористатись корпоративним пристроєм (45%)

* Встановлення шкідливого мобільного додатку (33%)

Дана статистика багато в чому пояснює, чому про більшість атак компанії бажають змовчати.

http://slovo-motivator.webnode.com.ua/novosty/novini-%D1%96t/

Метки: статистика, дослідження
10:06 07.11.2013
Андрій Крупко опубликовал запись в сообщество Интересное для всех!

2 млн користувачів Adobe використовували для захисту своїх облікових записів пароль "123456"

Дослідник в області інформаційної безпеки Джеремі Госні (Jeremi Gosney) з компанії Stricture Group проаналізував скомпрометовані паролі користувачів Adobe. Виявилося, що величезна кількість клієнтів Adobe використовували дуже слабкі паролі.

Зокрема, близько 2 млн користувачів обрали для себе пароль «123456».

Пароль Кількість користувачів

1. 123456 — 1911938

2. 123456789 — 446162

3. password — 345834

4. adobe123 — 211659

5. 12345678 — 201580

6. qwerty — 130832

7. 1234567 — 124253

8. 111111 — 113884

9. photoshop — 83411

10. 123123 — 82694

11. 1234567890 — 76910

12. 0 — 76186 13. abc123 — 70791

14. 1234 — 61453

15. adobe1 — 56744

16. macromedia — 54651

17. azerty — 48850

18. iloveyou — 47142

19. aaaaaa — 44281

20. 654321 — 43670

Повний список, наданий Госні, можна переглянути тут .

Експерт підкреслює, що йому не вдалося перевірити справжність підготовленого ним списку, бо фахівці Adobe закрили доступ до всіх скомпрометованим облікових записів. Розблокувати їх можна тільки замінивши старий пароль на новий.

Нагадаємо, що про злом бази даних Adobe стало відомо на початку жовтня поточного року. Спочатку в компанії повідомляли про компрометацію 3 млн паролів, проте потім з'явилася інформація про те, що в результаті злому постраждало 38 млн облікових записів.

Після відкриття Госні у експертів виникло сумнів з приводу того, чи дійсно зловмисникам довелося «зламувати» профілі користувачів Adobe адже, якщо 1,9 млн використовували пароль «123456», то ймовірність підбору пароля дуже велика.

http://www.bezpeka.com/ua/news/2013/11/06/weak-passwords.html

Метки: Adobe, пароль, дослідження
Мы — это то, что мы публикуем
Загружайте фото, видео, комментируйте.
Находите друзей и делитесь своими эмоциями.
Присоединяйтесь
RSS Андрій Крупко
Войти