Мне подарили

08:58 17.01.2017
Фотография
ТЕМА ЛІДЕРСТВА ОСТАННІМ ЧАСОМ Є ДУЖЕ ПОПУЛЯРНОЮ В УКРАЇНІ ЗОКРЕМА ТА В СВІТІ В ЦІЛОМУ.
ОДНАК, ПРИ ВСІЙ ПОПУЛЯРНОСТІ ЦІЄЇ ТЕМИ, ІСНУЄ ВЕЛИКА КІЛЬКІСТЬ РОЗБІЖНОСТЕЙ В РОЗУМІННІ ТОГО, ЧИМ ЛІДЕРСТВО Є. НАПРИКЛАД, ДОСІ НЕ ІСНУЄ ЄДИНОЇ ПОЗИЦІЇ СЕРЕД ГУРУ СВІТОВОГО РІВНЯ ЩОДО ТОГО, ЯКА РІЗНИЦЯ МІЖ ЛІДЕРСТВОМ ТА МЕНЕДЖМЕНТОМ. ЦЕ, В СВОЮ ЧЕРГУ, ВПЛИВАЄ НА ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ, І, ЯКЩО ПО ТУ СТОРОНУ АТЛАНТИЧНОГО ОКЕАНУ РІЗНИЦЯ В ПРОПОЗИЦІЯХ ВСЕ Ж ТАКИ ВІДЧУВАЄТЬСЯ, ТО В УКРАЇНІ ПРОГРАМА З МЕНЕДЖМЕНТУ ВІД ПРОГРАМИ З ЛІДЕРСТВА МОЖЕ ВІДРІЗНЯТИСЯ ІНОДІ ЛИШЕ НАЗВОЮ.
ЩЕ СКЛАДНІШЕ ДАТИ ЯКЕСЬ УНІКАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ТОМУ, ЩО ТАКЕ ЛІДЕРСТВО ТА ХТО ТАКИЙ ЛІДЕР. БІЛЬШЕ ТОГО — ТАКА СИТУАЦІЯ Є ПРИРОДНЬОЮ, ОСКІЛЬКИ ФЕНОМЕН ЛІДЕРСТВА ТІСНО ПОВ`ЯЗАНИЙ З ОРГАНІЗАЦІЙНОЮ КУЛЬТУРОЮ НА МІКРО— ТА НАЦІОНАЛЬНОЮ КУЛЬТУРОЮ НА МАКРОРІВНЯХ. ОСКІЛЬКИ КУЛЬТУРИ ЗУСТРІЧАЮТЬСЯ РІЗНІ, ТО Й ІСНУЄ ПЕВНА КІЛЬКІСТЬ РОЗУМІНЬ, ЩО ТАКЕ ЛІДЕРСТВО.

ДАЛІ — БІЛЬШЕ. ЯКИМ ЧИНОМ МОЖНА ВИЗНАЧИТИ МЕЖІ ЛІДЕРСТВА? ЧИ МОЖУТЬ ЦЕ БУТИ, НАПРИКЛАД, КОМПЕТЕНЦІЇ? ТОБТО ВИЗНАЧАЄМО, ЩО ЛІДЕР МАЄ ВМІТИ РОБИТИ 1,2,3 ТА ВИКОРИСТОВУВАТИ ЦЕ В СВОЇЙ ПРАКТИЦІ. ЯКЩО ЛЮДИНА ВОЛОДІЄ ЦИМИ КОМПЕТЕНЦІЯМИ ТА ДЕМОНСТРУЄ ЇХ — ТО ВОНА Є КОМПЕТЕНТНИМ ЛІДЕРОМ? ПРАКТИКА ПОКАЗУЄ, ЩО ЦЬОГО ВЖЕ НЕДОСТАТНЬО, КОЛИ НА АРЕНУ ВИХОДЯТЬ, НАПРИКЛАД, ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЦІННОСТІ. ТАК, ДЕЯКІ КОМПАНІЇ НАЗИВАЮТЬ ПРОЯВ ЦІННОСТЕЙ СПІВРОБІТНИКАМИ В ПОВЕДІНЦІ «КОРПОРАТИВНИМИ КОМПЕТЕНЦІЯМИ», АЛЕ ЦЕ ТЕЖ НЕ ЗОВСІМ КОРЕКТНЕ ВИЗНАЧЕННЯ. ТО ЯК ОКРЕСЛИТИ ЛІДЕРА?
ВІДПОВІДДЮ НА ПИТАННЯ МОЖЕ СЛУГУВАТИ РЕЗУЛЬТАТ ДОСЛІДЖЕННЯ, ЯКЕ ПРОВОДИЛА ВЛІТКУ 2009 РОКУ МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНА ГРУПА ВЧЕНИХ З IVEY BUSINESS SCHOOL (CANADA), ЯКА ВИРІШИЛА ПОДИВИТИСЯ НА ЛІДЕРСЬКІ ЯКОСТІ В КОНТЕКСТІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ. А ЯКЩО БУТИ ЩЕ ТОЧНІШИМИ — ЧИ ЛІДЕРИ МОГЛИ ВПЛИНУТИ НА ВИНИКНЕННЯ КРИЗИ ТА ВАЖКІСТЬ ЇЇ НАСЛІДКІВ. (GANDZ, J., CROSSAN, M., SEIJTS, G. AND STEPHENSON, C. (2010). LEADERSHIP ON TRIAL: A MANIFESTO FOR LEADERSHIP DEVELOPMENT. LONDON, ON: THE RICHARD IVEY SCHOOL OF BUSINESS.)
10 ФОКУС-ГРУП ТА ВЕЛИКА КІЛЬКІСТЬ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ІНТЕРВ’Ю ТА ДИСКУСІЙ (ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ – 300 УЧАСНИКІВ ТОП-МЕНЕДЖЕРІВ З США, КАНАДИ, ЛОНДОНУ ТА ГОНГ-КОНГУ) ДОПОМОГЛИ ЗРОБИТИ НАСТУПНИЙ ВИСНОВОК: ЛІДЕРИ ДІЙСНО НЕГАТИВНО ВПЛИНУЛИ НА КРИЗУ ЧЕРЕЗ СВОЇ СЛАБКІ МІСЦЯ, ЯКІ МОЖНА ОБ’ЄДНАТИ В ТРИ ГРУПИ, А САМЕ:
  • СЛАБКІ КОМПЕТЕНЦІЇ, ОСОБЛИВО В ЧАСТИНІ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ;
  • ВІДСУТНІСТЬ «ЧЕСНОТ» — ПОЗИТИВНИХ РИС ХАРАКТЕРУ, МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ПЕВНИХ ЛІДЕРІВ;
  • І, НАРЕШТІ, – ВІДСУТНІСТЬ ВІДДАНОСТІ СПРАВІ ТА ПРАГНЕННЯ ДО ПРАВИЛЬНОГО ЛІДЕРСТВА – БАЖАННЯ РОБИТИ ВАЖКУ, СПРАВЖНЮ ТА РІШУЧУ РОБОТУ В УПРАВЛІННІ ВЕЛИКИМИ ТА СКЛАДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ, В ТОЙ ЖЕ ЧАС НЕ ЗАБУВАЮЧИ ПРО СВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕД СУСПІЛЬСТВОМ.
СЛАБКІ МІСЦЯ В ЗАЗНАЧЕНИХ ГРУПАХ СЛУГУВАЛИ КОРІННЯМ ДЛЯ ПРОБЛЕМ В ТАКИХ ПУНКТАХ ЯК: ПСИХОЛОГІЯ ЛІДЕРІВ, ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ДИЗАЙН, ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА, МОДЕЛІ КОМПЕНСАЦІЇ, КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ, СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, ЕТИКА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ, НАВЧАННЯ ТА РОЗВИТОК ЛІДЕРІВ ТОЩО.
ЦІ ВИСНОВКИ, В СВОЮ ЧЕРГУ, НАШТОВХНУЛИ НА СТВОРЕННЯ МОДЕЛІ, ЯКА СКЛАДАЄТЬСЯ З КОМПЕТЕНЦІЙ, ВІДДАНОСТІ ТА ОСОБИСТОСТІ ЛІДЕРА ТА ЙОГО/ЇЇ ХАРАКТЕРУ
Фотография
З КОМПЕТЕНЦІЯМИ ВСЕ БІЛЬШ-МЕНШ ЗРОЗУМІЛО, ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧИЛИСЯ ЇХ ВИМІРЮВАТИ ТА РОЗВИВАТИ. НАВІТЬ ВІДДАНІСТЬ СПРАВІ Є ЧАСТКОВО ЗНАЙОМИМ ДЛЯ БІЛЬШОСТІ ЕЙЧАРІВ ПОНЯТТЯМ ЗАВДЯКИ ЇХ РОБОТІ З КОЕФІЦІЄНТАМИ ЗАЛУЧЕННОСТІ. ОДНАК ПИТАННЯ ОСОБИСТОСТІ ТА ХАРАКТЕРУ ЛІДЕРА НЕ ВИХОДИЛО РАНІШЕ ЗА МЕЖІ ПСИХОЛОГІЇ, ЩО ЗАРАЗ ВИПРАВЛЯЄТЬСЯ РЯДОМ ДОСЛІДНИКІВ З БІЗНЕС-ШКІЛ НА ЗАХОДІ.

ОДНИМ З ПРИКЛАДІВ ТАКОГО ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЕ БУТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТАКИХ РИС ОСОБИСТОСТІ ТОП-МЕНЕДЖЕРІВ ЯК «ЦІЛІСНІСТЬ», «ХОРОБРІСТЬ», «ДАЛЕКОГЛЯДНІСТЬ» ТА «СОЦІАЛЬНИЙ ІНТЕЛЕКТ» НА РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ. (SOSIK, J. J., GENTRY, W. A. AND CHUN, J. U. (2012). ‘THE VALUE OF VIRTUE IN THE UPPER ECHELONS: A MULTISOURCE EXAMINATION OF EXECUTIVE CHARACTER STRENGTHS AND PERFORMANCE’. THE LEADERSHIP QUARTERLY, 23, 367-382.)

В РЕЗУЛЬТАТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИЯВИЛОСЯ, ЩО «ЦІЛІСНІСТЬ» — ОДИН З НАЙВАЖЛИВІШИХ ЕЛЕМЕНТІВ ОСОБИСТОСТІ, ЩО ВПЛИВАЄ НА ДОСЯГНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЛІДЕРАМИ ОРГАНІЗАЦІЙ. (ЦІЛІСНІСТЬ — ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗГІДНО ЦІННОСТЕЙ ТА МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИХ НОРМ, НАВІТЬ У ВАЖКИХ СИТУАЦІЯХ)

НАСТУПНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ, МЕТОЮ ЯКОГО БУЛО ПОРІВНЯТИ ВАЖЛИВІСТЬ ПЕВНИХ РИС ХАРАКТЕРУ У ТОП-МЕНЕДЖМЕНТУ ПОКАЗАЛО, ЩО В КЕРІВНИКІВ СЕРЕДНЬОЇ ЛАНКИ «ЦІЛІСНІСТЬ» ВЖЕ НЕ Є КЛЮЧОВОЮ РИСОЮ НЕОБХІДНОЮ ДЛЯ УСПІХУ, АЛЕ ТУТ НА СЕРЕДНІЙ ПЛАН ВИХОДИТЬ «СОЦІАЛЬНИЙ ІНТЕЛЕКТ» (GENTRY, W. A., CULLEN, K. L., SOSIK, J. J., CHUN, J. U., LEUPOLD, C. R., & TONIDANDEL, S. (2013). INTEGRITY’S PLACE AMONG THE CHARACTER STRENGTHS OF MIDDLE-LEVEL MANAGERS AND TOP-LEVEL EXECUTIVES. THE LEADERSHIP QUARTERLY, 24(3), 395–404.)

ЯКА ПРАКТИЧНА ЗНАЧИМІСТЬ ТАКИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ДЛЯ БІЗНЕСУ, НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, ДЕРЖАВНИХ СТРУКТУР, АРМІЇ, ТОЩО?

РОЗУМІЮЧИ ВЗАЄМОЗВ`ЯЗКИ МІЖ РІЗНИМИ РИСАМИ ХАРАКТЕРУ ЛІДЕРА, ЇХ ВПЛИВ НА ПРАКТИЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ, ПІДТВЕРДЖЕНІ НАУКОВИМИ ДОСЛІДЖЕННЯМИ, МИ ЗМОЖЕМО ФОРМУВАТИ АКТУАЛЬНІ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ЛІДЕРІВ. ЦІ ЛІДЕРИ, В СВОЮ ЧЕРГУ, ЗМОЖУТЬ БУТИ БІЛЬШ ЕФЕКТИВНИМИ У ПИТАННЯХ, НАПРИКЛАД, ЗАПОБІГАННЯ ТИХ САМИХ КРИЗ НА ОРГАНІЗАЦІЙНОМУ, НАЦІОНАЛЬНОМУ ТА ГЛОБАЛЬНОМУ РІВНЯХ.

НЕ ВСЕ МОЖНА ОПИСАТИ В ОБСЯГАХ ОДНІЄЇ СТАТТІ, ОДНАК, ЯКЩО РОБИТИ ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ З ЗАЗНАЧЕНИХ ВИЩЕ ТА ІНШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, МОЖНА ОКРЕСЛИТИ ТАКІ :

ХАРАКТЕР, РАЗОМ З КОМПЕТЕНЦІЯМИ ТА ВІДДАНІСТЮ ЛІДЕРІВ, МАЄ ВЕЛИКЕ ЗНАЧЕННЯ В СТАНОВЛЕННІ ТА РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙ РІЗНИХ РІВНЕЙ, МАСШТАБІВ ТА СЕКТОРІВ ЕКОНОМІКИ
СПРАВЕДЛИВИМ Є ТЕ, ЩО ПЕВНІ РИСИ ХАРАКТЕРУ ЗАКЛАДАЮТЬСЯ В ДИТИНСТВІ, АЛЕ ХАРАКТЕР МОЖЛИВО ТА ПОТРІБНО РОЗВИВАТИ В БУДЬ-ЯКОМУ ВІЦІ. БІЛЬШЕ ТОГО, ІСНУЄ НАБІР ІНСТРУМЕНТІВ ТА ПРИНЦИПІВ ДЛЯ РОЗВИТКУ ХАРАКТЕРУ ЛІДЕРА.
ХАРАКТЕР ТА ОСОБИСТІСТЬ ЛІДЕРІВ, ЯК І САМ ФЕНОМЕН ЛІДЕРСТВА, ПОТРЕБУЮТЬ ПОДАЛЬШОГО ДОСЛІДЖЕННЯ, З МЕТОЮ ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРІВ ГОТОВИХ ДО ВИКЛИКІВ МАЙБУТНЬОГО
Мы — это то, что мы публикуем
Загружайте фото, видео, комментируйте.
Находите друзей и делитесь своими эмоциями.
Присоединяйтесь
RSS Андрій Крупко
Войти